Dát dokumeanta lea sáddejuvvon Sámediggehálddahussii. Jus sisaboahtti poasta scannejuvvo, ja dokumeanta lea almmolaš, sáhtát lohkat dokumeantta go deaddelat teaksta-liŋkka. Don sáhtát oažžut eanet dieđuid ášši birra masa dokumeanta gullá jus deaddelat arkiivaášše-liŋkka.
 
Clear
     
 

Sisaboahtti dokumeanta

Sisaboahtti dokumeanta 2019005296
DokumeantaID: 19/5296 - Vierdalen Hyttegrend Svar på nabovarsel fra Alf Georg Sørensen gnr.70/95 angående eiendom 70/95.
ArkiivaáššeID: 19/737 - Oppmålingssak gbnr 70/1 Vierdalen Oppretting av grunneigedom
Journalbeaivi: 04.07.2019
Reivebeaivi: 01.07.2019
Dokumeantaovddasvástideaddji: Tone Dale
Journalpoastašládja: Ikke publisert

Sáddejeaddji(t)

Alf Ivar Røtne

Teakstadokumeanta

Dokumeanta lea almmolaš, muhto ii leat almmuhuvvon. Váldde oktavuođa oažžun dihte eanet dieđuid.  

Kontaktinformasjon om tjenesten

Vaksdal kommune
Konsul Jebsensgate 16
5722 Dalekvam
Telefon: 56594400
ACOS Innsyn levert av ACOS AS