Dette er eit dokument som vart sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom innkommande post vert skanna, og dokumentet ikkje er gradert, kan du lese dokumentet ved å klikke på tekst-lenkjene under. Du kan få meir informasjon om saka dette dokumentet er knytta til ved å klikke på arkivsak-lenkja.
 
Clear
     
 

Innkomande dokument

Innkomande dokument 2019005333
DokumentID: 19/5333 - Gbnr 20/308 Tettaneset - Søknad om igangsetjingsløyve første bryggetrinn infrastruktur
ArkivsakID: 17/1344 - Byggesak GBNR 20/308 Tettaneset Stanghelle - Tettaneset første byggetrinn infrastruktur
Tiltakshavar Vaksdal kommune
Journaldato: 03.07.2019
Brevdato: 28.06.2019
Dokumentansvarleg: Kåre Ulveseth
Journalpostkategori: Ikke publisert

Avsendar(ar)

Multiconsult

Tekstar

Dokumentet er offentleg, men ikkje publisert.  

Kontaktinformasjon om tenesta

Vaksdal kommune
Konsul Jebsensgate 16
5722 Dalekvam
Telefon: 56594400
ACOS Innsyn levert av ACOS AS