Dette er eit dokument som vart sendt frå ein sakshandsamar i kommunen. Dersom dokumentet ikkje er gradert, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekst-lenkjene nedst på sida.
 
Clear
     
 

Utgåande dokument

Utgåande dokument 2019005445
DokumentID: 19/5445 - Igangsettingsløyve for Tettaneset første byggetrinn infrastruktur - gbnr 20/308 Tettaneset Stanghelle
ArkivsakID: 17/1344 - Byggesak GBNR 20/308 Tettaneset Stanghelle - Tettaneset første byggetrinn infrastruktur
Tiltakshavar Vaksdal kommune
Journaldato: 10.07.2019
Brevdato: 08.07.2019
Dokumentansvarleg: Kåre Ulveseth
Journalpostkategori: Ikke publisert

Sendt til

Multiconsult Norge AS
Kunnskapshuset, Sæ 132
5417 STORD

Tekstar

Dokumentet er offentleg, men ikkje publisert.

Kontaktinformasjon om tenesta

Vaksdal kommune
Konsul Jebsensgate 16
5722 Dalekvam
Telefon: 56594400
ACOS Innsyn levert av ACOS AS