Dette er eit dokument som vart sendt frå ein sakshandsamar i kommunen. Dersom dokumentet ikkje er gradert, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekst-lenkjene nedst på sida.
 
Clear
     
 

Utgåande dokument

Utgåande dokument 2019005456
DokumentID: 19/5456 - Løyve til tiltak utan ansvarsrett. Tilbygg bustad og bruksendring eksisterande sekundærleilegheit i kjeller- gbnr 51/5 Dalseidvegen 40, 5722 Dalekvam
ArkivsakID: 19/699 - Byggesak GBNR 51/5 Dalseidvegen 40, 5722 Dalekvam - Søknad om løyve til tiltak utan ansvarsrett. Tilbygg bustad
Tiltakshavar Michal Mihál
Journaldato: 10.07.2019
Brevdato: 08.07.2019
Dokumentansvarleg: Kåre Ulveseth
Journalpostkategori: Ikke publisert

Sendt til

Michal Mihál
Dalseidvegen 40
5722 DALEKVAM

Tekstar

Dokumentet er offentleg, men ikkje publisert.  

Kontaktinformasjon om tenesta

Vaksdal kommune
Konsul Jebsensgate 16
5722 Dalekvam
Telefon: 56594400
ACOS Innsyn levert av ACOS AS