Dette er eit dokument som vart sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom innkommande post vert skanna, og dokumentet ikkje er gradert, kan du lese dokumentet ved å klikke på tekst-lenkjene under. Du kan få meir informasjon om saka dette dokumentet er knytta til ved å klikke på arkivsak-lenkja.
 
Clear
     
 

Innkomande dokument

Innkomande dokument 2019005474
DokumentID: 19/5474 - Gbnr 20/308 Endring ansvarsrett VA Multiconsult
ArkivsakID: 17/1344 - Byggesak GBNR 20/308 Tettaneset Stanghelle - Tettaneset første byggetrinn infrastruktur
Tiltakshavar Vaksdal kommune
Journaldato: 10.07.2019
Brevdato: 09.07.2019
Dokumentansvarleg: Helge Berset
Journalpostkategori: Ikke publisert

Avsendar(ar)

Multiconsult ASA
Postboks 265 Skøyen
0213 OSLO

Tekstar

Dokumentet er offentleg, men ikkje publisert.  

Kontaktinformasjon om tenesta

Vaksdal kommune
Konsul Jebsensgate 16
5722 Dalekvam
Telefon: 56594400
ACOS Innsyn levert av ACOS AS