Dát dokumeanta lea sáddejuvvon Sámediggehálddahussii. Jus sisaboahtti poasta scannejuvvo, ja dokumeanta lea almmolaš, sáhtát lohkat dokumeantta go deaddelat teaksta-liŋkka. Don sáhtát oažžut eanet dieđuid ášši birra masa dokumeanta gullá jus deaddelat arkiivaášše-liŋkka.
 
Clear
     
 

Sisaboahtti dokumeanta

Sisaboahtti dokumeanta 2019005474
DokumeantaID: 19/5474 - Gbnr 20/308 Endring ansvarsrett VA Multiconsult
ArkiivaáššeID: 17/1344 - Byggesak GBNR 20/308 Tettaneset Stanghelle - Tettaneset første byggetrinn infrastruktur
Tiltakshavar Vaksdal kommune
Journalbeaivi: 10.07.2019
Reivebeaivi: 09.07.2019
Dokumeantaovddasvástideaddji: Helge Berset
Journalpoastašládja: Ikke publisert

Sáddejeaddji(t)

Multiconsult ASA
Postboks 265 Skøyen
0213 OSLO

Teakstadokumeanta

Dokumeanta lea almmolaš, muhto ii leat almmuhuvvon. Váldde oktavuođa oažžun dihte eanet dieđuid.  

Kontaktinformasjon om tjenesten

Vaksdal kommune
Konsul Jebsensgate 16
5722 Dalekvam
Telefon: 56594400
ACOS Innsyn levert av ACOS AS