Dette er eit dokument som vart sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom innkommande post vert skanna, og dokumentet ikkje er gradert, kan du lese dokumentet ved å klikke på tekst-lenkjene under. Du kan få meir informasjon om saka dette dokumentet er knytta til ved å klikke på arkivsak-lenkja.
 
Clear
     
 

Innkomande dokument

Innkomande dokument 2019005569
DokumentID: 19/5569 - Merknader til høyring og offentleg ettersyn av detaljreguleringsplan for Dale stasjon
ArkivsakID: 18/228 - Plansak 2018001 - Detaljregulering Dale stasjon
Journaldato: 12.07.2019
Brevdato: 01.07.2019
Dokumentansvarleg: Gjertrud Karevoll
Journalpostkategori: Ikke publisert

Avsendar(ar)

BKK Nett AS
Postboks 7050
5020 BERGEN

Tekstar

Dokumentet er offentleg, men ikkje publisert.  

Kontaktinformasjon om tenesta

Vaksdal kommune
Konsul Jebsensgate 16
5722 Dalekvam
Telefon: 56594400
ACOS Innsyn levert av ACOS AS