Dette er eit dokument som vart sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom innkommande post vert skanna, og dokumentet ikkje er gradert, kan du lese dokumentet ved å klikke på tekst-lenkjene under. Du kan få meir informasjon om saka dette dokumentet er knytta til ved å klikke på arkivsak-lenkja.
 
Clear
     
 

Innkomande dokument

Innkomande dokument 2019005644
DokumentID: 19/5644 - Gbnr 12/1 - Rekvisisjon oppmålingsforretning
ArkivsakID: 19/709 - Oppmålingssak gbnr 12/1- Boge - Oppretting ny matrikkeleining
Journaldato: 19.07.2019
Brevdato: 19.07.2019
Dokumentansvarleg: Tone Dale
Journalpostkategori: Ikke publisert

Avsendar(ar)

Anders Boge
Bogavegen 207
5725 VAKSDAL

Tekstar

Dokumentet er offentleg, men ikkje publisert.

Kontaktinformasjon om tenesta

Vaksdal kommune,
Konsul Jebsensgate 16
5722 Dalekvam

Telefon: 56594400
ACOS Innsyn levert av ACOS AS