Dette er eit dokument som vart sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom innkommande post vert skanna, og dokumentet ikkje er gradert, kan du lese dokumentet ved å klikke på tekst-lenkjene under. Du kan få meir informasjon om saka dette dokumentet er knytta til ved å klikke på arkivsak-lenkja.
 
Clear
     
 

Innkomande dokument

Innkomande dokument 2019005665
DokumentID: 19/5665 - Vaksdal kommune - Detaljreguleringsplan for Dale stasjon, PlanID 2018001 til høyring og offentleg ettersyn
ArkivsakID: 18/228 - Plansak 2018001 - Detaljregulering Dale stasjon
Journaldato: 26.07.2019
Brevdato: 10.07.2019
Dokumentansvarleg: Gjertrud Karevoll
Journalpostkategori: Ikke publisert

Avsendar(ar)

BANE NOR SF
Postboks 4350
2308 HAMAR

Tekstar

Dokumentet er offentleg, men ikkje publisert.  

Kontaktinformasjon om tenesta

Vaksdal kommune
Konsul Jebsensgate 16
5722 Dalekvam
Telefon: 56594400
ACOS Innsyn levert av ACOS AS