Dette er eit dokument som vart sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom innkommande post vert skanna, og dokumentet ikkje er gradert, kan du lese dokumentet ved å klikke på tekst-lenkjene under. Du kan få meir informasjon om saka dette dokumentet er knytta til ved å klikke på arkivsak-lenkja.
 
Clear
     
 

Innkomande dokument

Innkomande dokument 2019005674
DokumentID: 19/5674 - Byggesak gbnr 24/1 Bukkestein 8, 5727 Stamnes. Søknad om ferdigattest
ArkivsakID: 18/309 - Byggesak gbnr 24/1 Bukkestein 8, 5727 Stamnes. Søknad omløyve til tiltak utan ansvarsrett.
Tiltakshavar Oddvar Arild Bukkestein
Journaldato: 26.07.2019
Brevdato: 24.07.2019
Dokumentansvarleg: Tone Dale
Journalpostkategori: Ikke publisert

Avsendar(ar)

Oddvar Arild Bukkestein
Bukkstein 8
5727 STAMNES

Tekstar

Dokumentet er offentleg, men ikkje publisert.  

Kontaktinformasjon om tenesta

Vaksdal kommune
Konsul Jebsensgate 16
5722 Dalekvam
Telefon: 56594400
ACOS Innsyn levert av ACOS AS