Dette er eit dokument som vart sendt frå ein sakshandsamar i kommunen. Dersom dokumentet ikkje er gradert, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekst-lenkjene nedst på sida.
 
Clear
     
 

Utgåande dokument

Utgåande dokument 2019005882
DokumentID: 19/5882 - Byggesak GBNR 70/2 Tjørnahaugen hyttefelt, 5722 Dalekvam - Søknad om løyve til utslepp frå fritidsbustad
ArkivsakID: 19/646 - Byggesak GBNR 70/2 Tjørnahaugen hyttefelt, 5722 Dalekvam - Søknad om løyve til utslepp frå fritidsbustad
Tiltakshavar Ole Jørgen Hisdal
Journaldato: 02.08.2019
Brevdato: 02.08.2019
Dokumentansvarleg: Magne Rønning Eikeland
Journalpostkategori: Ikke publisert

Sendt til

Ole Jørgen Hisdal
Samnangervegen 274
5652 ÅRLAND

Tekstar

Dokumentet er offentleg, men ikkje publisert.

Kontaktinformasjon om tenesta

Vaksdal kommune,
Konsul Jebsensgate 16
5722 Dalekvam

Telefon: 56594400
ACOS Innsyn levert av ACOS AS