Dette er eit dokument som vart sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom innkommande post vert skanna, og dokumentet ikkje er gradert, kan du lese dokumentet ved å klikke på tekst-lenkjene under. Du kan få meir informasjon om saka dette dokumentet er knytta til ved å klikke på arkivsak-lenkja.

Innkomande dokument

Innkomande dokument 2019005944
DokumentID: 19/5944 - Vedr svar til Byggesak GBNR 70/2 Tjørnahaugen hyttefelt, 5722 Dalekvam - Søknad om løyve til utslepp frå fritidsbustad
ArkivsakID: 19/646 - Byggesak GBNR 70/2 Tjørnahaugen hyttefelt, 5722 Dalekvam - Søknad om løyve til utslepp frå fritidsbustad
Tiltakshavar Ole Jørgen Hisdal
Journaldato: 06.08.2019
Brevdato: 06.08.2019
Dokumentansvarleg: Magne Rønning Eikeland
Journalpostkategori: Ikke publisert

Avsendar(ar)

Ole Jørgen Hisdal

Tekstar

Dokumentet er offentleg, men ikkje publisert.

Kontaktinformasjon om tenesta

Vaksdal kommune,
Konsul Jebsensgate 16
5722 Dalekvam

Telefon: 56594400

Meir informasjon om tenesta

ACOS Innsyn levert av ACOS AS