Dette er eit dokument som vart sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom innkommande post vert skanna, og dokumentet ikkje er gradert, kan du lese dokumentet ved å klikke på tekst-lenkjene under. Du kan få meir informasjon om saka dette dokumentet er knytta til ved å klikke på arkivsak-lenkja.
 
Clear
     
 

Innkomande dokument

Innkomande dokument 2019005969
DokumentID: 19/5969 - Byggesak GBNR 70/2 Bergsdalsvegen 1890, 5722 Dalekvam - Søknd om ferdigattest
ArkivsakID: 18/897 - Byggesak GBNR 70/2 Bergsdalsvegen 1890, 5722 Dalekvam - Søknad om løyve i eit trinn. Riving av deler av våningshus
Tiltakshavar Åsne Rødland Tesdal
Journaldato: 07.08.2019
Brevdato: 29.07.2019
Dokumentansvarleg: Tone Dale
Journalpostkategori: Ikke publisert

Avsendar(ar)

Åsne Tesdal Rødland
Bergsdalsvegen 1890
5722 DALEKVAM

Tekstar

Dokumentet er offentleg, men ikkje publisert.  

Kontaktinformasjon om tenesta

Vaksdal kommune
Konsul Jebsensgate 16
5722 Dalekvam
Telefon: 56594400
ACOS Innsyn levert av ACOS AS