Dette er eit dokument som vart sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom innkommande post vert skanna, og dokumentet ikkje er gradert, kan du lese dokumentet ved å klikke på tekst-lenkjene under. Du kan få meir informasjon om saka dette dokumentet er knytta til ved å klikke på arkivsak-lenkja.
 
Clear
     
 

Innkomande dokument

Innkomande dokument 2019005993
DokumentID: 19/5993 - Byggesak GBNR 41/76 Klandsklubben 55, 5727 Stamnes - Søknad om ferdigattest
ArkivsakID: 19/209 - Byggesak GBNR 41/76 Klandsklubben 55, 5727 Stamnes - Søknad om løyve til tiltak utan ansvarsrett. Tilbygg fritidsbustad
Tiltakshavar Roy Gordon Middleton
Journaldato: 07.08.2019
Brevdato: 06.08.2019
Dokumentansvarleg: Tone Dale
Journalpostkategori: Ikke publisert

Avsendar(ar)

Roy Gordon Middleton
Lågaskarvegen 5
5724 STANGHELLE

Tekstar

Dokumentet er offentleg, men ikkje publisert.  

Kontaktinformasjon om tenesta

Vaksdal kommune
Konsul Jebsensgate 16
5722 Dalekvam
Telefon: 56594400
ACOS Innsyn levert av ACOS AS