Dette er eit dokument som vart sendt frå ein sakshandsamar i kommunen. Dersom dokumentet ikkje er gradert, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekst-lenkjene nedst på sida.
 
Clear
     
 

Utgåande dokument

Utgåande dokument 2019006005
DokumentID: 19/6005 - Tildeling av skadefellingsløyve på hjort, gnr 67, bnr. 1 Trefall
Løyvehavar: Leif Kåre Ekse
ArkivsakID: 19/908 - Landbrukssak gbnr 68/1, 69/1 og 67/1. Søknad om skadefellingsløyve på hjort 2019
Journaldato: 09.08.2019
Brevdato: 09.08.2019
Dokumentansvarleg: Tore Henrik Øye
Journalpostkategori: Ikke publisert

Sendt til

Leif Kåre Ekse
Eksingedalsvegen 3420
5728 EIDSLANDET

Tekstar

Dokumentet er offentleg, men ikkje publisert.  

Kontaktinformasjon om tenesta

Vaksdal kommune
Konsul Jebsensgate 16
5722 Dalekvam
Telefon: 56594400
ACOS Innsyn levert av ACOS AS