Dette er eit dokument som vart sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom innkommande post vert skanna, og dokumentet ikkje er gradert, kan du lese dokumentet ved å klikke på tekst-lenkjene under. Du kan få meir informasjon om saka dette dokumentet er knytta til ved å klikke på arkivsak-lenkja.
 
Clear
     
 

Innkomande dokument

Innkomande dokument 2019006019
DokumentID: 19/6019 - Landbrukssak gbnr 8/8. Søknad om konsesjon ved overtaking av fast eigedom
ArkivsakID: 19/910 - Landbrukssak gnr 8, bnr. 8 Søknad om konsesjon ved overtaking av fast eigedom
Journaldato: 08.08.2019
Brevdato: 05.08.2019
Dokumentansvarleg: Tore Henrik Øye
Journalpostkategori: Ikke publisert

Avsendar(ar)

Daniel Paul Lubos
Stavenesvegen 118
5725 VAKSDAL

Tekstar

Dokumentet er offentleg, men ikkje publisert.  

Kontaktinformasjon om tenesta

Vaksdal kommune
Konsul Jebsensgate 16
5722 Dalekvam
Telefon: 56594400
ACOS Innsyn levert av ACOS AS