Dette er eit dokument som vart sendt frå ein sakshandsamar i kommunen. Dersom dokumentet ikkje er gradert, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekst-lenkjene nedst på sida.
 
Clear
     
 

Utgåande dokument

Utgåande dokument 2019006186
DokumentID: 19/6186 - Igangsettjingsløyve for etablering av ny sjølvbetjeningsstasjon for bensin og diesel - gbnr 22/718 Dalegarden, 5722 Dalekvam
ArkivsakID: 18/437 - Byggesak GBNR 22/718 Dalegarden, 5722 Dalekvam -Etablering av ny sjølvbetjeningsstasjon for bensin og diesel
Tiltakshavar Bunker Oil Bergen AS
Journaldato: 16.08.2019
Brevdato: 16.08.2019
Dokumentansvarleg: Kåre Ulveseth
Journalpostkategori: Ikke publisert

Sendt til

Arkoconsult AS
Postboks 103
5291 VALESTRANDSFOSSEN
 
Bunker Oil Bergen AS
Stamneset 100
5252 SØREIDGREND

Tekstar

Dokumentet er offentleg, men ikkje publisert.  

Kontaktinformasjon om tenesta

Vaksdal kommune
Konsul Jebsensgate 16
5722 Dalekvam
Telefon: 56594400
ACOS Innsyn levert av ACOS AS