Dán dokumeantta lea suohkana muhtin áššemeannudeaddji sádden. Jus dokumeanta lea almmolaš, de sáhtát lohkat dokumeantta ja vejolaš mildosiid jus deaddelat teaksta-liŋkkaid dán siiddu vuolimusas.
 
Clear
     
 

Olggosmanni dokumeanta

Olggosmanni dokumeanta 2019006186
DokumeantaID: 19/6186 - Igangsettjingsløyve for etablering av ny sjølvbetjeningsstasjon for bensin og diesel - gbnr 22/718 Dalegarden, 5722 Dalekvam
ArkiivaáššeID: 18/437 - Byggesak GBNR 22/718 Dalegarden, 5722 Dalekvam -Etablering av ny sjølvbetjeningsstasjon for bensin og diesel
Tiltakshavar Bunker Oil Bergen AS
Journalbeaivi: 16.08.2019
Reivebeaivi: 16.08.2019
Dokumeantaovddasvástideaddji: Kåre Ulveseth
Journalpoastašládja: Ikke publisert

Sáddejuvvon dása/dáidda

Arkoconsult AS
Postboks 103
5291 VALESTRANDSFOSSEN
 
Bunker Oil Bergen AS
Stamneset 100
5252 SØREIDGREND

Teakstadokumeanta

Dokumeanta lea almmolaš, muhto ii leat almmuhuvvon. Váldde oktavuođa oažžun dihte eanet dieđuid.

Kontaktinformasjon om tjenesten

Vaksdal kommune
Konsul Jebsensgate 16
5722 Dalekvam
Telefon: 56594400
ACOS Innsyn levert av ACOS AS