Dán dokumeantta lea suohkana muhtin áššemeannudeaddji sádden. Jus dokumeanta lea almmolaš, de sáhtát lohkat dokumeantta ja vejolaš mildosiid jus deaddelat teaksta-liŋkkaid dán siiddu vuolimusas.
 
Clear
     
 

Olggosmanni dokumeanta

Olggosmanni dokumeanta 2019006248
DokumeantaID: 19/6248 - Byggesak gbnr 70/45 Bergsdalsvegen 2064, Dalekvam - Løyve til oppføring av tilbygg til fritidsbustad - Bergsdalsvegen 2064, 5722 Dalekvam
ArkiivaáššeID: 19/798 - Byggesak gbnr 70/45 Bergsdalsvegen 2064, Dalekvam - Løyve i eitt trinn, tilbygg med areal større enn 50 kv.m
Tiltakshavar Inger Øydis Storebø og Erik Gundersen
Journalbeaivi: 20.08.2019
Reivebeaivi: 20.08.2019
Dokumeantaovddasvástideaddji: Helge Berset
Journalpoastašládja: Ikke publisert

Sáddejuvvon dása/dáidda

Hamlagrø Hytteservice AS
Dalavegen 424
5708 VOSS

Teakstadokumeanta

Dokumeanta lea almmolaš, muhto ii leat almmuhuvvon. Váldde oktavuođa oažžun dihte eanet dieđuid.  

Kontaktinformasjon om tjenesten

Vaksdal kommune
Konsul Jebsensgate 16
5722 Dalekvam
Telefon: 56594400
ACOS Innsyn levert av ACOS AS