Dette er eit dokument som vart sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom innkommande post vert skanna, og dokumentet ikkje er gradert, kan du lese dokumentet ved å klikke på tekst-lenkjene under. Du kan få meir informasjon om saka dette dokumentet er knytta til ved å klikke på arkivsak-lenkja.
 
Clear
     
 

Innkomande dokument

Innkomande dokument 2019006401
DokumentID: 19/6401 - Byggesak GBNR 70/18 Aleksander Grieghytten på Hamlagrø, 5722 Dalekvam - Søknad om dispensasjon frå føresegner i kommune planen sin arealdel
ArkivsakID: 19/960 - Byggesak GBNR 70/18 Aleksander Grieghytten på Hamlagrø, 5722 Dalekvam - Søknad om dispensasjon frå føresegner i kommune planen sin arealdel
Tiltakshavar Bergen og Hordaland Turlag
Journaldato: 27.08.2019
Brevdato: 26.08.2019
Dokumentansvarleg: Tone Dale
Journalpostkategori: Ikke publisert

Avsendar(ar)

Arkoconsult AS
Postboks 103
5291 VALESTRANDSFOSSEN

Tekstar

Dokumentet er offentleg, men ikkje publisert.  

Kontaktinformasjon om tenesta

Vaksdal kommune
Konsul Jebsensgate 16
5722 Dalekvam
Telefon: 56594400
ACOS Innsyn levert av ACOS AS