Dette er eit dokument som vart sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom innkommande post vert skanna, og dokumentet ikkje er gradert, kan du lese dokumentet ved å klikke på tekst-lenkjene under. Du kan få meir informasjon om saka dette dokumentet er knytta til ved å klikke på arkivsak-lenkja.
 
Clear
     
 

Innkomande dokument

Innkomande dokument 2019006405
DokumentID: 19/6405 - NVE si fråsegn - Offentleg ettersyn - Detaljreguleringsplan for Dale stasjon - Vaksdal kommune
ArkivsakID: 18/228 - Plansak 2018001 - Detaljregulering Dale stasjon
Journaldato: 27.08.2019
Brevdato: 26.08.2019
Dokumentansvarleg: Gjertrud Karevoll
Journalpostkategori: Ikke publisert

Avsendar(ar)

Norges vassdrags- og energidirektorat,
Postboks 5091  Majorstua
0301 OSLO

Tekstar

Dokumentet er offentleg, men ikkje publisert.  

Kontaktinformasjon om tenesta

Vaksdal kommune
Konsul Jebsensgate 16
5722 Dalekvam
Telefon: 56594400
ACOS Innsyn levert av ACOS AS