Dette er eit dokument som vart sendt frå ein sakshandsamar i kommunen. Dersom dokumentet ikkje er gradert, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekst-lenkjene nedst på sida.
 
Clear
     
 

Utgåande dokument

Utgåande dokument 2019006520
DokumentID: 19/6520 - Løyve til tiltak utan ansvarsrett. Bruksendring
ArkivsakID: 19/931 - Byggesak GBNR 51/32 Dalseidvegen 36, 5722 Dalekvam - Søknad om løyve til tiltak utan ansvarsrett. Bruksendring
Tiltakshavar Frode Aschehoug
Journaldato: 16.09.2019
Brevdato: 03.09.2019
Dokumentansvarleg: Tone Dale
Journalpostkategori: Ikke publisert

Sendt til

Frode Aschehoug
Dalseidvegen 36
5722 DALEKVAM

Tekstar

Dokumentet er offentleg, men ikkje publisert.  

Kontaktinformasjon om tenesta

Vaksdal kommune
Konsul Jebsensgate 16
5722 Dalekvam
Telefon: 56594400
ACOS Innsyn levert av ACOS AS