Dette er eit dokument som vart sendt frå ein sakshandsamar i kommunen. Dersom dokumentet ikkje er gradert, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekst-lenkjene nedst på sida.
 
Clear
     
 

Utgåande dokument

Utgåande dokument 2019006707
DokumentID: 19/6707 - Byggesak GBNR 22/128 Ferdigattest for riving av bygg
ArkivsakID: 18/1379 - Byggesak GBNR 22/128 Sandlivegen 3, 5722 Dalekvam - Søknad om løyve i eit trinn. Riving av KLV bygg og garderobe
Tiltakshavar BKK AS
Journaldato: 23.01.2020
Brevdato: 12.09.2019
Dokumentansvarleg: Tone Dale
Journalpostkategori: Ikke publisert

Sendt til

BKK AS
Postboks 7050
5020 BERGEN
 
Sweco Norge AS
Postboks 80 Skøyen
0212 OSLO

Tekstar

Dokumentet er offentleg, men ikkje publisert.  

Kontaktinformasjon om tenesta

Vaksdal kommune
Konsul Jebsensgate 16
5722 Dalekvam
Telefon: 56594400
ACOS Innsyn levert av ACOS AS