Dette er eit dokument som vart sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom innkommande post vert skanna, og dokumentet ikkje er gradert, kan du lese dokumentet ved å klikke på tekst-lenkjene under. Du kan få meir informasjon om saka dette dokumentet er knytta til ved å klikke på arkivsak-lenkja.
 
Clear
     
 

Innkomande dokument

Innkomande dokument 2019006816
DokumentID: 19/6816 - Prosjekt forstudie nettverksbygging Gullkjøt
ArkivsakID: 16/1322 - Landbrukssak gbnr 69/3 Eksingedalen - Gullkjøt – Næringsutvikling – Prosjekt. Ideavklaring og nettverkssamarbeid
Journaldato: 18.09.2019
Brevdato: 18.09.2019
Dokumentansvarleg: Tore Henrik Øye
Journalpostkategori: Ikke publisert

Avsendar(ar)

MICON AS

Tekstar

Dokumentet er offentleg, men ikkje publisert.

Kontaktinformasjon om tenesta

Vaksdal kommune
Konsul Jebsensgate 16
5722 Dalekvam
Telefon: 56594400
ACOS Innsyn levert av ACOS AS