Dette er eit dokument som vart sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom innkommande post vert skanna, og dokumentet ikkje er gradert, kan du lese dokumentet ved å klikke på tekst-lenkjene under. Du kan få meir informasjon om saka dette dokumentet er knytta til ved å klikke på arkivsak-lenkja.
 
Clear
     
 

Innkomande dokument

Innkomande dokument 2019007015
DokumentID: 19/7015 - Vedlegg til søknad - Fasadeteikningar
ArkivsakID: 19/1043 - Byggesak GBNR 22/101 Bergsdalsvegen 1, 5722 Dalekvam - Søknad om løyve til tilak utan ansvarsrett. Bygging av terrasse
Tiltakshavar Frode Brattebø
Journaldato: 27.09.2019
Brevdato: 27.09.2019
Dokumentansvarleg: Tone Dale
Journalpostkategori: Ikke publisert

Avsendar(ar)

Frode Brattebø
Bergsdalsvegen 1
5722 DALEKVAM

Tekstar

Dokumentet er offentleg, men ikkje publisert.  

Kontaktinformasjon om tenesta

Vaksdal kommune
Konsul Jebsensgate 16
5722 Dalekvam
Telefon: 56594400
ACOS Innsyn levert av ACOS AS