Dette er eit dokument som vart sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom innkommande post vert skanna, og dokumentet ikkje er gradert, kan du lese dokumentet ved å klikke på tekst-lenkjene under. Du kan få meir informasjon om saka dette dokumentet er knytta til ved å klikke på arkivsak-lenkja.
 
Clear
     
 

Innkomande dokument

Innkomande dokument 2019007038
DokumentID: 19/7038 - Byggesak GBNR 20/16 Lågaskaret 6, 5724 Stanghelle - Nabovarsel
ArkivsakID: 19/1074 - Byggesak GBNR 20/16 Lågaskaret 6, 5724 Stanghelle - Søknad om oppføring av einebustad
Tiltakshavar Stian Jordalen
Journaldato: 27.09.2019
Brevdato: 27.09.2019
Dokumentansvarleg: Oddbjørg Vestrheim
Journalpostkategori: Ikke publisert

Avsendar(ar)

O L Tvilde AS
Sverresplassen 6
5700 VOSS

Tekstar

Dokumentet er offentleg, men ikkje publisert.  

Kontaktinformasjon om tenesta

Vaksdal kommune
Konsul Jebsensgate 16
5722 Dalekvam
Telefon: 56594400
ACOS Innsyn levert av ACOS AS