Dette er eit dokument som vart sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom innkommande post vert skanna, og dokumentet ikkje er gradert, kan du lese dokumentet ved å klikke på tekst-lenkjene under. Du kan få meir informasjon om saka dette dokumentet er knytta til ved å klikke på arkivsak-lenkja.
 
Clear
     
 

Innkomande dokument

Innkomande dokument 2019007336
DokumentID: 19/7336 - Landbrukssak gbnr 57/2 - Søknad om tilskott til drenering
ArkivsakID: 19/1134 - Landbrukssak gbnr 57/2 - drenering av jordbruksjord
Annika Therese Nottberg Brønstad
Journaldato: 14.10.2019
Brevdato: 13.10.2019
Dokumentansvarleg: Tore Henrik Øye
Journalpostkategori: Ikke publisert

Avsendar(ar)

Annika Therese Nottberg Brønstad
Sørdalsvegen 18
5728 EIDSLANDET
 
Landbruksdirektoratet
Postboks 8140 Dep
0033 OSLO

Tekstar

Dokumentet er offentleg, men ikkje publisert.  

Kontaktinformasjon om tenesta

Vaksdal kommune
Konsul Jebsensgate 16
5722 Dalekvam
Telefon: 56594400
ACOS Innsyn levert av ACOS AS