Dette er eit dokument som vart sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom innkommande post vert skanna, og dokumentet ikkje er gradert, kan du lese dokumentet ved å klikke på tekst-lenkjene under. Du kan få meir informasjon om saka dette dokumentet er knytta til ved å klikke på arkivsak-lenkja.
 
Clear
     
 

Innkomande dokument

Innkomande dokument 2019007397
DokumentID: 19/7397 - Byggesak gbnr 70/82 Rødland - Søknad om ferdigattest
ArkivsakID: 14/911 - Byggesak gbnr 70/82 Rødland. Søknad om løyve i ett trinn. Oppføring av fritidsbustad
Tiltakshavar Atle Landro
Journaldato: 17.10.2019
Brevdato: 16.10.2019
Dokumentansvarleg: Tone Dale
Journalpostkategori: Ikke publisert

Avsendar(ar)

Solhytten AS
Welhavens vei 4
4319 SANDNES

Tekstar

Dokumentet er offentleg, men ikkje publisert.  

Kontaktinformasjon om tenesta

Vaksdal kommune
Konsul Jebsensgate 16
5722 Dalekvam
Telefon: 56594400
ACOS Innsyn levert av ACOS AS