Dette er eit dokument som vart sendt frå ein sakshandsamar i kommunen. Dersom dokumentet ikkje er gradert, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekst-lenkjene nedst på sida.
 
Clear
     
 

Utgåande dokument

Utgåande dokument 2019008199
DokumentID: 19/8199 - Igangsetjingsløyve for resterande arbeid. Oppføring av tre bustader med til saman 14 bueiningar- gbnr 20/544 Tettaneset, 5725 Stanghelle
ArkivsakID: 19/566 - Byggesak GBNR 20/544 Tettaneset, 5724 Stanghelle - Søknad om løyve til tiltak. Tre bustader med til saman 14 bueiningar
Tiltakshavar Arkoeiendom AS
Journaldato: 27.01.2020
Brevdato: 20.11.2019
Dokumentansvarleg: Oddbjørg Vestrheim
Journalpostkategori: Ikke publisert

Sendt til

Arkoconsult AS
Postboks 103
5291 VALESTRANDSFOSSEN

Tekstar

Dokumentet er offentleg, men ikkje publisert.  

Kontaktinformasjon om tenesta

Vaksdal kommune
Konsul Jebsensgate 16
5722 Dalekvam
Telefon: 56594400
ACOS Innsyn levert av ACOS AS