Dette er eit dokument som vart sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom innkommande post vert skanna, og dokumentet ikkje er gradert, kan du lese dokumentet ved å klikke på tekst-lenkjene under. Du kan få meir informasjon om saka dette dokumentet er knytta til ved å klikke på arkivsak-lenkja.
 
Clear
     
 

Innkomande dokument

Innkomande dokument 2020001649
DokumentID: 20/1649 - Gbnr12/5 - Monteringskort vatn og avlaup - anleggsnr. 23120
ArkivsakID: 19/579 - Byggesak GBNR 12/5 Bogavegen 180, 5725 Vaksdal - Søknad om løyve til utslepp frå fritidsbustad
Tiltakshavar Bjarne Boge
Journaldato: 03.03.2020
Brevdato: 03.03.2020
Dokumentansvarleg: John Hoshovde
Journalpostkategori: Ikke publisert

Avsendar(ar)

Biovac Environmental Technology AS
Farexveien 19
2016 FROGNER

Tekstar

Dokumentet er offentleg, men ikkje publisert.  

Kontaktinformasjon om tenesta

Vaksdal kommune
Konsul Jebsensgate 16
5722 Dalekvam
Telefon: 56594400
ACOS Innsyn levert av ACOS AS