Dette er eit dokument som vart sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom innkommande post vert skanna, og dokumentet ikkje er gradert, kan du lese dokumentet ved å klikke på tekst-lenkjene under. Du kan få meir informasjon om saka dette dokumentet er knytta til ved å klikke på arkivsak-lenkja.
 
Clear
     
 

Innkomande dokument

Innkomande dokument 2020009428
DokumentID: 20/9428 - Merknader til byggesak gbnr 51/5
ArkivsakID: 19/699 - Byggesak GBNR 51/5 Dalseidvegen 40, 5722 Dalekvam - Søknad om løyve til tiltak utan ansvarsrett. Tilbygg bustad
Tiltakshavar Michal Mihál
Journaldato: 19.10.2020
Brevdato: 16.10.2020
Dokumentansvarleg: Tone Dale
Journalpostkategori: Ikke publisert

Avsendar(ar)

Hege Cathrin Moser Beckholdt Larsen
Dalseidvegen 38
5722 DALEKVAM

Tekstar

Dokumentet er offentleg, men ikkje publisert.  

Kontaktinformasjon om tenesta

Vaksdal kommune
Konsul Jebsensgate 16
5722 Dalekvam
Telefon: 56594400
ACOS Innsyn levert av ACOS AS