Dette er eit dokument som vart sendt frå ein sakshandsamar i kommunen. Dersom dokumentet ikkje er gradert, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekst-lenkjene nedst på sida.
 
Clear
     
 

Utgåande dokument

Utgåande dokument 2020010894
DokumentID: 20/10893 - Endringsløyve oppføring av tilbygg - gbnr 51/5 Dalseidvegen 40, 5722 Dalekvam
ArkivsakID: 19/699 - Byggesak GBNR 51/5 Dalseidvegen 40, 5722 Dalekvam - Søknad om løyve til tiltak utan ansvarsrett. Tilbygg bustad
Tiltakshavar Michal Mihál
Journaldato: 07.12.2020
Brevdato: 03.12.2020
Dokumentansvarleg: Tone Dale
Journalpostkategori: Ikke publisert

Sendt til

Meterstokken Svein Tøsse
Øyavegen 14
5727 STAMNES
 
Michal Mihál
Dalseidvegen 40
5722 DALEKVAM

Tekstar

Dokumentet er offentleg, men ikkje publisert.  

Kontaktinformasjon om tenesta

Vaksdal kommune
Konsul Jebsensgate 16
5722 Dalekvam
Telefon: 56594400
ACOS Innsyn levert av ACOS AS