Her ser du informasjon om ei sak, altså eit spørsmål som er til handsaming. Det kan vere fleire dokument knytta til ei sak, og du får meir informasjon om eit einskild dokument om du klikkar på "Detaljar"-lenkja under. Nedst på sida finn du informasjon om handsaminga av saka; kva møte saka har vore oppe til handsaming i, og kva møte saka er meldt opp til i framtida.
Clear

  Arkivsak

  Arkivsak 2019000075
  ArkivsakID: 19/75
  Dato: 11.11.2019
  Tittel: Nordhordland og Gulen Interkommunale Renovasjonsselskap, NGIR
  Sakshandsamar: Ørjan Raknes Forthun
  Status: Saka vert handsama
  Sakstype: Generell sak

  Dokument

  ACOS Innsyn levert av ACOS AS