Her ser du informasjon om eit møte i Alver kommunestyre.
Clear

  Møte i Alver kommunestyre den 17.10.2019

  Alver kommunestyre
  17.10.2019   12:00 - 13:45
  Utval:Alver kommunestyre
  Dato:17.10.2019   12:00 - 13:45
  Møtestad:Rådhuset Meland
  Status:Møtet er ferdig protokollert
  Sakskart:Innkalling - Alver kommunestyre - 17.10.2019 - konstituerande møte (Hoveddokument) ()
  Møteprotokoll:Protokoll - Alver kommunestyre - 17.10.2019 - konstituerande møte (Hoveddokument)

  Saksliste

  • Godkjenning av innkalling og saksliste Hoveddokument 416KB
   Arkivsak19/54 - Alver kommunestyre - 17.10.2019 - konstituerande møteBrevdato: 03.10.2019Dokumenttype: Saksframlegg
   Journaldato: 03.10.2019Ansvarlig enhet: Fellesnemnda - Alver kommune

   Dokumenter

    

   Vedtak

   Innkalling og saksliste er godkjent.   Behandling

   Det var ettersendt ei ekstrasak. Sak 13/19 val av representantar til KS Fylkesmøte vart, samrøystes, sett på sakskartet.

   Ellers ingen merknader, samrøystes.

  • Kommunestyrevalet 2019 - godkjenning av valstyret sin protokoll Hoveddokument 429KB
   Arkivsak19/12 - Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019Brevdato: 03.10.2019Dokumenttype: Saksframlegg
   Journaldato: 03.10.2019Ansvarlig enhet: Fellesnemnda - Alver kommune

   Dokumenter

    

   Vedtak

   Møteprotokollen for kommunestyrevalet 2019 er godkjent.   Behandling

   Innstillinga frå valstyret vart samrøystes vedteke.

  • Politisk styringsstruktur for Alver kommune Hoveddokument 704KB
   Arkivsak19/53 - Kommunestyret perioden 2019 - 2023Brevdato: 03.10.2019Dokumenttype: Saksframlegg
   Journaldato: 03.10.2019Ansvarlig enhet: Fellesnemnda - Alver kommune

   Dokumenter

    

   Vedtak

   Politisk styringsstruktur for Alver kommune vert vedteke som det ligg føre til saka med følgjande endringar:

   Reglement for utval for helse og omsorg

   Utvalet skal ha 8 medlemmer med varamedlemmer, alle valde av kommunestyret.

   Reglement for kontrollutval

   Utvalet skal ha 7 medlemmer med varamedlemmer, av desse skal eitt veljast frå kommunestyret.

   Andre nemnder og råd

   Leiar, medlemmer og varamedlemmer skal kunne få erstatning for tapt arbeidsforteneste i lik linje med andre folkevalde.

   Eldrerådet
   Rådet skal ha 9 medlemmer med varamedlemmer, av desse skal 2 veljast frå kommunestyret og 7 etter framlegg frå pensjonistlaga og andre lag og organisasjonar som representerer eldre.   Behandling

   Fellesframlegg:

   Politisk styringsstruktur og reglement for Alver kommune vert vedteke slik det ligg føre i saka med desse endringane:

   1. Reglement for utval for helse og omsorg

    Utvalet skal ha 8 medlemmer med varamedlemmer, alle valde av kommunestyret.

   2. Reglement for kontrollutval

   Utvalet skal ha 7 medlemmer med varamedlemmer, av desse skal eitt veljast frå kommunestyret.

   Fellesframlegg:

   1. Andre nemnder og råd

    Leiar, medlemmer og varamedlemmer skal kunne få erstatning for tapt arbeidsforteneste i lik linje med andre folkevalde.

   2. Eldrerådet
    Rådet skal ha 9 medlemmer med varamedlemmer, av desse skal 2 veljast frå kommunestyret og 7 etter framlegg frå pensjonistlaga og andre lag og organisasjonar som representerer eldre.

   Fellesnemnda sitt framlegg med endring vart samrøystes vedteke.

  • Val av formannskap for perioden 2019-2023 Hoveddokument 625KB
   Arkivsak19/53 - Kommunestyret perioden 2019 - 2023Brevdato: 03.10.2019Dokumenttype: Saksframlegg
   Journaldato: 03.10.2019Ansvarlig enhet: Fellesnemnda - Alver kommune

   Dokumenter

    

   Vedtak

   Formannskapet i Alver 2019-2023

   Medlem

   Parti

   Vara

   Parti

   SP/H/FRP

   Sara Hamre sekkingstad

   SP

   1.May-Irene Wergeland

   SP

   Jostein Hellestveit

   SP

   2.Ingrid Fjeldsbø

   H

   Nils Marton Aadland

   H

   3.Liv Hopland van der Kooij

   SP

   Thomas Larsen

   H

   4.Sølvi Knudsen

   SP

   Nina Øvreås

   FRP

   5.Kenneth Murberg

   H

   6.Jon Askeland

   SP

   7.Øyvind Bratshaug

   FRP

   AP

   Øyvind Oddekalv

   AP

   1.Jostein Borlaug

   AP

   Nina Bognøy

   AP

   2.Kirsti Gjetle Floen

   AP

   3.Anne Grete Eide

   AP

   4.Ståle Hauge

   AP

   KRF

   Astrid Aarhus Byrknes

   KRF

   1.Malin Andvik

   KRF

   Asle Hetlebakke

   KRF

   2.Stian Lavik

   KRF

   3.Else Marie Dale

   KRF

   4.Jogeir Romarheim

   KRF

   FNB

   Morten Klementsen

   FNB

   1.Yngve Walaker

   FNB

   Terje Sletten-Hansen

   FNB

   2.Thore Hellend

   FNB

   Maria Færø

   FNB

   3.Hege N.Dale

   FNB

   4.Heine Fyllingsnes

   FNB

   5.Svein Hagesæter

   FNB

   MDG/V/R/SV

   Leif Johnsen

   MDG

   Sveinung Toft

   V

   Torbjørn Taranger

   SV

   Maya Riise

   MDG   Behandling

   Val av formannskapet vart gjennomførd som forholdstalsval.

   Følgjande 5 lister vart innlevert:

   Sp/H/FrP1. Sara Hamre Sekkingstad
   2. Jostein Hellestveit
   3. Nils Marton Aadland
   4. Thomas Larsen
   5. Nina Øvreås
   Vara: 1. May-Irene Wergeland, 2. Ingrid Fjeldsbø, 3. Liv Hopland van der Kooij, 4. Sølvi Knudsen, 5. Kenneth Murberg, 6. Jon Askeland, 7. Øyvind Bratshaug

   AP1. Øyvind H Oddekalv
   2. Nina Bognøy
   Vara: 1. Jostein Borlaug, 2. Kirsti Gjetle Floen, 3. Anne Grete Eide, 4. Ståle Hauge

   KrF1. Astrid Aarhus Byrknes
   2. Asle Hetlebakke
   Vara: 1. Malin Andvik, 2. Stian Lavik, 3. Else Marie Dale, 4. Jogeir Romarheim

   FNB1. Morten Klementsen
   2. Terje Sletten-Hanssen
   3. Maria Færø
   Vara: 1. Yngve Walaker, 2. Thore Helland, 3. Hege N. Dale, 4. Heine Fyllingsnes, 5. Svein Hagesæther

   MDG/V/R/SV1. Leif Johnsen
   Vara: 1. Sveinung Toft, 2. Torbjørn Taranger, 3. Maya Riise

   Valoppgjer:

   Sp/H/FrP

   AP

   KrF

   MDG/SV/V/R

   FNB

   sum

   17

   7

   7

   6

   9

   tal mandat

   46

   1

   17,000

   7,000

   7,000

   6,000

   9,000

   2

   8,500

   3,500

   3,500

   3,000*

   4,500

   3

   5,667

   2,333

   2,333

   2,000

   3,000*

   4

   4,250

   1,750

   1,750

   1,500

   2,250

   5

   3,400

   1,400

   1,400

   1,200

   1,800

   6

   2,833

   1,167

   1,167

   1,000

   1,500

   7

   2,429

   1,000

   1,000

   0,857

   1,286

   8

   2,125

   0,875

   0,875

   0,750

   1,125

   9

   1,889

   0,778

   0,778

   0,667

   1,000

   10

   1,700

   0,700

   0,700

   0,600

   0,900

   Mandatnr.

   1

   4

   5

   6

   2

   3

   10

   11

   8

   7

   13

   9

   12

   *) FNB og MDG/SV/V/R har likt kriterietal 3,000. FNB får siste mandatet fordi dei har fleire stemmer enn lista til MDG/SV/V/R.

  • Val av ordførar og varaordførar for perioden 2019-2023 Hoveddokument 546KB
   Arkivsak19/53 - Kommunestyret perioden 2019 - 2023Brevdato: 03.10.2019Dokumenttype: Saksframlegg
   Journaldato: 03.10.2019Ansvarlig enhet: Fellesnemnda - Alver kommune

   Dokumenter

    

   Vedtak

   Sara Hamre Sekkingstad, SP, er vald som ordførar i perioden 2019-2023.

   Øyvind Oddekalv, AP, er vald som varaordførar i perioden 2019-2023   Behandling

   Felleframlegg frå SP, AP, KRF og H ved A.AA.Byrknes-KRF:

   Framlegg på ordførar: Sara Hamre Sekkingstad (Sp)

   Framlegget vart vedteke med 37 røyster.

   Framlegg frå T.Sletten-Hansen-FNB:

   Morten Klementsen FNB, veljast som ordførar for perioden 2019-2023.

   Framlegget fekk 10 røyster (alle FNB) og fall.

   Felleframlegg frå SP, AP, KRF og H ved Nils Marton Aadland-H:

   Øyvind Oddekalv blir vald til varaordførar i prisoden 2019-2023.

   Framlegget vart vedteke med 37 røyster.

   Framlegg frå M.Klementsen-FNB:

   Terje Sletten-Hansen FNB veljast som varaordførar for perioden 2019-2023.

   Framlegget fekk 10 røyster (alle FNB) og fall.

  • Val av kontrollutval for perioden 2019-2023 Hoveddokument 486KB
   Arkivsak19/53 - Kommunestyret perioden 2019 - 2023Brevdato: 03.10.2019Dokumenttype: Saksframlegg
   Journaldato: 03.10.2019Ansvarlig enhet: Fellesnemnda - Alver kommune

   Dokumenter

    

   Vedtak

   Medlem

   Vara

   SP

   Solbjørg Åmdal Sandvik

   1.Kjersti Haugland

   2.Trond Torvund

   3.Håkon Reigstad

   AP

   Margrethe Aven Storheim

   1.Are Nygård

   2.Liv Berit Rath

   3.Vivian Sande

   KRF

   Rolf Sandstad

   1.Sissel Bjørke

   2.Berit Dale Øgaard

   3.Erling Rønnestad

   H

   Karolina Vaktskjold

   1.Rebekka Duesund Fjeldsbø

   2.Karl Vågstøl

   3.Ragnar Bratland

   FRP

   Arild Tveranger

   1.Dag Erik Hagesæter

   2.Oddvar Øvreås

   3.Svanaug Sandvik

   FNB

   Jimmi Pasali - leiar

   1.Erlend Nævdal

   Harald Breivik - nestleiar

   2.Ture Andersen

   3.Kolbjørn Lunga

   4.Randi Wenche Dømbe   Behandling

   Det var semje om avtaleval.

   Fellesframlegg frå M.Klementsen-FNB:

   Medlem

   Vara

   SP

   Solbjørg Åmdal Sandvik

   1.Kjersti Haugland

   2.Trond Torvund

   3.Håkon Reigstad

   AP

   Margrethe Aven Storheim

   1.Are Nygård

   2.Liv Berit Rath

   3.Vivian Sande

   KRF

   Rolf Sandstad

   1.Sissel Bjørke

   2.Berit Dale Øgaard

   3.Erling Rønnestad

   H

   Karolina Vaktskjold

   1.Rebekka Duesund Fjeldsbø

   2.Karl Vågstøl

   3.Ragnar Bratland

   FRP

   Arild Tveranger

   1.Dag Erik Hagesæter

   2.Oddvar Øvreås

   3.Svanaug Sandvik

   FNB

   Jimmi Pasali

   1.Erlend Nævdal

   Harald Breivik

   2.Ture Andersen

   3.Kolbjørn Lunga

   4.Randi Wenche Dømbe

   Framlegget vart samrøystes vedteke.

   Leiar i kontrollutvalet vert Jimmi Pasali

   Framlegget vart samrøystes vedteke.

   Nestleiar i kontrollutvalet vert Harald Breivik

   Framlegget vart samrøystes vedteke

  • Val av utval for oppvekst, kunnskap og kultur Hoveddokument 486KB
   Arkivsak19/53 - Kommunestyret perioden 2019 - 2023Brevdato: 03.10.2019Dokumenttype: Saksframlegg
   Journaldato: 03.10.2019Ansvarlig enhet: Fellesnemnda - Alver kommune

   Dokumenter

    

   Vedtak

   Medlem

   Vara

   SP

   Laila Bjørge

   1.May Britt Vågenes Gjerde

   Jon Askeland

   2.Vidar Langøy-Jørgenvik

   3.Stian Sylta

   4.Asgeir Nøttveit

   AP

   Jostein Borlaug

   1.Hogne Brunborg

   2.Astrid Rongevær

   3.Regina Sandven

   KRF

   Thea Risøy - nestleiar

   1.Sølvi Vatnøy

   2.Asle Hetlebakke

   3.Arne Johan Sæle

   H

   Christel Villanger Haaland - leiar

   1.Anita Høgquist

   2.Sean Røskeland

   3.Silje Nordal

   FNB

   Hege N.Dale

   1.Yngve Walaker

   Svein Hagesæter

   2.Maria Færø

   3.Tore Eugen Hansen

   4.Bente Bergetun

   SV

   Torbjørn Taranger

   1.Anna Nordlund

   André Fresvik

   2.Øystein Nigar

   3.Marie Morken

   4.Leah Sophie Wergeland   Behandling

   Det var semje om avtaleval.

   Fellesframlegg ved T. Taranger-SV:

   Medlem

   Vara

   SP

   Laila Bjørge

   1.May Britt Vågenes Gjerde

   Jon Askeland

   2.Vidar Langøy-Jørgenvik

   3.Stian Sylta

   4.Asgeir Nøttveit

   AP

   Jostein Borlaug

   1.Hogne Brunborg

   2.Astrid Rongevær

   3.Regina Sandven

   KRF

   Thea Risøy

   1.Sølvi Vatnøy

   2.Asle Hetlebakke

   3.Arne Johan Sæle

   H

   Christel Villanger Haaland

   1.Anita Høgquist

   2.Sean Røskeland

   3.Silje Nordal

   FNB

   Hege N.Dale

   1.Yngve Walaker

   Svein Hagesæter

   2.Maria Færø

   3.Tore Eugen Hansen

   4.Bente Bergetun

   SV

   Torbjørn Taranger

   1.Anna Nordlund

   André Fresvik

   2.Øystein Nigar

   3.Marie Morken

   4.Leah Sophie Wergeland

   Framlegget vart samrøystes vedteke

   Framlegg om leiar: Christel Villanger Haaland

   Framlegget vart samrøystes vedteke.

   Framlegg om nestleiar: Thea Risøy

   Framlegget vart samrøystes vedteke.

  • Val av utval for helse og omsorg Hoveddokument 486KB

   008/19 - 19/370 - Val av utval for helse og omsorg

   Journaldato: 03.10.2019 
   1 dokument
   Arkivsak19/53 - Kommunestyret perioden 2019 - 2023Brevdato: 03.10.2019Dokumenttype: Saksframlegg
   Journaldato: 03.10.2019Ansvarlig enhet: Fellesnemnda - Alver kommune

   Dokumenter

    

   Vedtak

   Medlem

   Vara

   SP

   May-Irene Wergeland - nestleiar

   1.Astrid Anne Fjeldstad

   Sølvi Knudsen

   2.Ingrid Sødal Eidsnes

   3.Leif Taule

   4.Jostein Hellestveit

   AP

   Ståle Hauge - leiar

   1.Kjersti Vikebø Nesse

   Kirsti Gjetle Floen

   2.Pål Inge Fosse Hopland

   3.Regina Sandven

   4.Astrid Namtvedt Sylta

   KRF

   Else Marie Dale

   1.Anne Karin Eknes

   2.Helge Haugland

   3.Kristina Vaktskjold Hamre

   FRP

   Roy Bø

   1.Espen Helland

   2.Øystein Moldekleiv

   3.Nina Stabell Øvreås

   FNB

   Thore Helland

   1.Tore Eugen Hansen

   2.Ole-Christian Dale

   3.Aasmund Karlsen

   R

   Hendrik Weber

   1.Torill Mongstad

   2.Alexander Helle

   3.Haakon Aase   Behandling

   Det var semje om avtaleval.

   Fellesframlegg ved H.Weber - R:

   Medlem

   Vara

   SP

   May-Irene Wergeland

   1.Astrid Anne Fjeldstad

   Sølvi Knudsen

   2.Ingrid Sødal Eidsnes

   3.Leif Taule

   4.Jostein Hellestveit

   AP

   Ståle Hauge

   1.Kjersti Vikebø Nesse

   Kirsti Gjetle Floen

   2.Pål Inge Fosse Hopland

   3.Regina Sandven

   4.Astrid Namtvedt Sylta

   KRF

   Else Marie Dale

   1.Anne Karin Eknes

   2.Helge Haugland

   3.Kristina Vaktskjold Hamre

   FRP

   Roy Bø

   1.Espen Helland

   2.Øystein Moldekleiv

   3.Nina Stabell Øvreås

   FNB

   Thore Helland

   1.Tore Eugen Hansen

   2.Ole-Christian Dale

   3.Aasmund Karlsen

   R

   Hendrik Weber

   1.Torill Mongstad

   2.Alexander Helle

   3.Haakon Aase

   Framlegget vart samrøystes vedteke.

   Framlegg om leiar: Ståle Hauge

   Framlegget vart samrøystes vedteke.

   Framlegg om nestleiar: May Irene Wergeland

   Framlegget vart samrøystes vedteke.

  • Val av utval for areal, plan og miljø Hoveddokument 484KB
   Arkivsak19/53 - Kommunestyret perioden 2019 - 2023Brevdato: 03.10.2019Dokumenttype: Saksframlegg
   Journaldato: 03.10.2019Ansvarlig enhet: Fellesnemnda - Alver kommune

   Dokumenter

    

   Vedtak

   Medlem

   Vara

   SP

   Vigdis Villanger

   1.Leif Taule

   2.Atle Austrheim

   3.Liv Hopland van der Kooij

   AP

   Anne Grete Eide - nestleiar

   1.Espen Aakre

   2.Åse Sudmann

   3.Tormod Skurtveit

   KRF

   Malin Andvik - leiar

   1.Jon Vidar Sakseide

   Jogeir Romarheim

   2.Astrid Aarhus Byrknes

   3.Terje Hopland

   4.Rikke Slaatten Nordal

   H

   Kenneth Murberg

   1.Henning Fyllingsnes

   Ingrid Fjeldsbø

   2.Thomas Wallem

   3.Anita Høgquist

   4.Hege Vågenes

   FNB

   Heine Fyllingsnes

   1.Terje Sletten-Hansen

   Ståle Hopland

   2.Yngve Walaker

   3.Maria Færø

   4.Sandra Blommedal

   V

   Sveinung Toft

   1.Marius Hellan Hindenes

   2.Agnes Hushovde Bernes

   3.Helge Fjellanger   Behandling

   Det var semje om avtaleval.

   Fellesframlegg ved S.Toft-V:

   Medlem

   Vara

   SP

   Vigdis Villanger

   1.Leif Taule

   2.Atle Austrheim

   3.Liv Hopland van der Kooij

   AP

   Anne Grete Eide

   1.Espen Aakre

   2.Åse Sudmann

   3.Tormod Skurtveit

   KRF

   Malin Andvik

   1.Jon Vidar Sakseide

   Jogeir Romarheim

   2.Astrid Aarhus Byrknes

   3.Terje Hopland

   4.Rikke Slaatten Nordal

   H

   Kenneth Murberg

   1.Henning Fyllingsnes

   Ingrid Fjeldsbø

   2.Thomas Wallem

   3.Anita Høgquist

   4.Hege Vågenes

   FNB

   Heine Fyllingsnes

   1.Terje Sletten-Hansen

   Ståle Hopland

   2.Yngve Walaker

   3.Maria Færø

   4.Sandra Blommedal

   V

   Sveinung Toft

   1.Marius Hellan Hindenes

   2.Agnes Hushovde Bernes

   3.Helge Fjellanger

   Framlegget vart samrøystes vedteke

   Framlegg om leiar: Malin Andvik

   Framlegget vart samrøystes vedteke.

   Framlegg om nestleiar: Anne Grete Eide

   Framlegget vart samrøystes vedteke.

  • Val av utval for næringsutvikling og drift Hoveddokument 485KB
   Arkivsak19/53 - Kommunestyret perioden 2019 - 2023Brevdato: 03.10.2019Dokumenttype: Saksframlegg
   Journaldato: 03.10.2019Ansvarlig enhet: Fellesnemnda - Alver kommune

   Dokumenter

    

   Vedtak

   Medlem

   Vara

   SP

   Liv Hopland van der Kooij

   1.Olav Steinar Namtvedt

   2.Leiv Jan Fosse

   3.Laila Bjørge

   AP

   Tormod Skurtveit

   1.Astrid Namtvedt Sylta

   2.Øystein Vikebø

   3.Åse Sudmann

   KRF

   Stian Lavik - leiar

   1.Olav Myhr

   2.Else Marie Dale

   3.Egil Eidsnes

   H

   Mabel Johansen - nestleiar

   1.Thomas Wallem

   2.Hege Solheim

   3.Fridtjof Kampevold

   FRP

   Øyvind Bratshaug

   1.Anders Ingar Solheim

   2.Tommy Øvretveit

   3.Nina Øvreås

   FNB

   Yngve Walaker

   1.Morten Klementsen

   2.Heine Fyllingsnes

   3.Siri Rognaldsen

   MDG

   Maya Riise

   1.Anita Bakken

   2.Åshild Aamli

   3.Audun Haaland   Behandling

   Det var semje om avtaleval.

   Fellesframlegg ved Leif Johnsen MDG:

   Medlem

   Vara

   SP

   Liv Hopland van der Kooij

   1.Olav Steinar Namtvedt

   2.Leiv Jan Fosse

   3.Laila Bjørge

   AP

   Tormod Skurtveit

   1.Astrid Namtvedt Sylta

   2.Øystein Vikebø

   3.Åse Sudmann

   KRF

   Stian Lavik

   1.Olav Myhr

   2.Else Marie Dale

   3.Egil Eidsnes

   H

   Mabel Johansen

   1.Thomas Wallem

   2.Hege Solheim

   3.Fridtjof Kampevold

   FRP

   Øyvind Bratshaug

   1.Anders Ingar Solheim

   2.Tommy Øvretveit

   3.Nina Øvreås

   FNB

   Yngve Walaker

   1.Morten Klementsen

   2.Heine Fyllingsnes

   3.Siri Rognaldsen

   MDG

   Maya Riise

   1.Anita Bakken

   2.Åshild Aamli

   3.Audun Haaland

   Framlegget vart samrøystes vedteke

   Framlegg om leiar: Stian Lavik

   Framlegget vart samrøystes vedteke.

   Framlegg om nestleiar: Mabel Johansen

   Framlegget vart samrøystes vedteke.

  • Val av valnemnd for perioden 2019-2023 Hoveddokument 481KB
   Arkivsak19/53 - Kommunestyret perioden 2019 - 2023Brevdato: 03.10.2019Dokumenttype: Saksframlegg
   Journaldato: 03.10.2019Ansvarlig enhet: Fellesnemnda - Alver kommune

   Dokumenter

    

   Vedtak

   Medlem

   Vara

   SP

   Jostein Hellestveit

   Sølvi Knudsen

   AP

   Øyvind Oddekalv - leiar

   Nina Bognøy

   KRF

   Astrid Aarhus Byrknes

   Asle Hetlebakke

   H

   Nils Marton Aadland

   Thomas Larsen

   FRP

   Nina Stabell Øvreås

   Roy Bø

   FNB

   Morten Klementsen - nestleiar

   Maria Færø

   MDG

   Leif Johnsen

   Maya Riise

   SV

   Torbjørn Taranger

   André Fresvik

   V

   Sveinung Toft

   Marius Hellan Hindenes

   R

   Hendrik Weber

   Torill Mongstad   Behandling

   Det var semje om avtaleval.

   Fellesframlegg ved N.Øvreås:

   Medlem

   Vara

   SP

   Jostein Hellestveit

   Sølvi Knudsen

   AP

   Øyvind Oddekalv

   Nina Bognøy

   KRF

   Astrid Aarhus Byrknes

   Asle Hetlebakke

   H

   Nils Marton Aadland

   Thomas Larsen

   FRP

   Nina Stabell Øvreås

   Roy Bø

   FNB

   Morten Klementsen

   Maria Færø

   MDG

   Leif Johnsen

   Maya Riise

   SV

   Torbjørn Taranger

   André Fresvik

   V

   Sveinung Toft

   Marius Hellan Hindenes

   R

   Hendrik Weber

   Torill Mongstad

   Framlegget vart samrøystes vedteke

   Framlegg om leiar: Øyvind Oddekalv

   Framlegget vart samrøystes vedteke.

   Framlegg om nestleiar: Morten Klementsen

   Framlegget vart samrøystes vedteke.

  • Godtgjersle folkevalde i overgangsperioden 17.10.2019 - 31.12.2019 Hoveddokument 710KB
   Arkivsak19/53 - Kommunestyret perioden 2019 - 2023Brevdato: 03.10.2019Dokumenttype: Saksframlegg
   Journaldato: 03.10.2019Ansvarlig enhet: Fellesnemnda - Alver kommune

   Dokumenter

    

   Vedtak

   Gjeldande folkevalte som etter konstitueringa av det nye kommunestyret har rett til fast godtgjering frå både gammal og ny kommune hausten 2019 blir dette foreslått:
   Dobbel godtgjering blir ikkje praktisert. Som ein konsekvens av det blir det kun utbetalt fast godtgjering frå ein kommune, der den folkevalte ut året beheldt den godtgjeringa som gir best utteljing.   Behandling

   Fellesframlegg ved Ø.Oddekalv-AP:

   Gjeldande folkevalte som etter konstitueringa av det nye kommunestyret har rett til fast godtgjering frå både gammal og ny kommune hausten 2019 blir dette foreslått:
   Dobbel godtgjering blir ikkje praktisert. Som ein konsekvens av det blir det kun utbetalt fast godtgjering frå ein kommune, der den folkevalte ut året beheldt den godtgjeringa som gir best utteljing.

   Framlegget vart samrøystes vedteke

  • Val av representantar til KS Fylkesmøte Hoveddokument 457KB
   Arkivsak19/55 - Styre, råd og utval - Alver kommune 2020Brevdato: 09.10.2019Dokumenttype: Saksframlegg
   Journaldato: 09.10.2019Ansvarlig enhet: Fellesnemnda - Alver kommune

   Dokumenter

    

   Vedtak

   Medlem

   Vara

   SP/AP/KRF/H

   Sara Hamre Sekkingstad (ordførar)

   1.Nils Marton Aadland

   Øyvind Oddekalv (varaordførar)

   2.May-Irene Wergeland

   Astrid Aarhus Byrknes

   3.Nina Bognøy

   4.Asle Hetlebakke

   5.Ingrid Fjeldsbø

   FNB/MDG/V/SV/R

   Morten Klementsen

   1.Sveinung Toft

   2.Maya Riise

   3.Torbjørn Taranger   Behandling

   Det var semje om avtaleval.

   Fellesframlegg ved J.Hellestveit-SP

   Medlem

   Vara

   SP/AP/KRF/H

   Sara Hamre Sekkingstad (ordførar)

   1.Nils Marton Aadland

   Øyvind Oddekalv (varaordførar)

   2.May-Irene Wergeland

   Astrid Aarhus Byrknes

   3.Nina Bognøy

   4.Asle Hetlebakke

   5.Ingrid Fjeldsbø

   FNB/MDG/V/SV/R

   Morten Klementsen

   1.Sveinung Toft

   2.Maya Riise

   3.Torbjørn Taranger

   Framlegget vart samrøystes vedteke.

  Frammøte

  Frammøte
  PolitikarPartiMedlemstypeE-Post
  Ørjan Raknes Forthunorjan.raknes.forthun@alver.kommune.no
  Jarle Landås
  Martin W Kullid
  Tove-Mette Arnø Fyllingentove.mette.fyllingen@alver.kommune.no
  Sara Hamre SekkingstadSenterpartietOrdførarsara.sekkingstad@alver.kommune.no
  Øyvind OddekalvArbeiderpartietVaraordføraroyvind.oddekalv@alver.kommune.no
  Nina BognøyArbeiderpartietMedlemnina-ys@online.no
  Ståle Juvik HaugeArbeiderpartietMedlemstale.hauge@alver.kommune.no
  Jostein BorlaugArbeiderpartietMedlemjostein.borlaug@bkkfiber.no
  Anne Grete EideArbeiderpartietMedlemagr-eide@online.no
  Kirsti Gjetle FloenArbeiderpartietMedlemk-floen@bkkfiber.no
  Tormod SkurtveitArbeiderpartietMedlemtormod_skurtveit@hotmail.com
  Morten KlementsenFolkeaksjonen Nei til mer BompengerMedlemmorten@klementsen.net
  Terje Sletten-HansenFolkeaksjonen Nei til mer BompengerMedlemsletten.hansen@gmail.com
  Yngve WalakerFolkeaksjonen Nei til mer BompengerMedlemy-walaker@hotmail.com
  Thore HellandFolkeaksjonen Nei til mer BompengerMedlemthore.helland@gmail.com
  Maria FærøFolkeaksjonen Nei til mer BompengerMedlemmaria.faero@hotmail.com
  Hege Nygård DaleFolkeaksjonen Nei til mer BompengerMedlemhege@dale-gruppen.no
  Heine FyllingsnesFolkeaksjonen Nei til mer BompengerMedlemheine@eikanger-bygg.no
  Svein HagesæterFolkeaksjonen Nei til mer BompengerMedlemfjell_gutt@hotmail.com
  Harald BreivikFolkeaksjonen Nei til mer BompengerMedlemharaldbreivik@hotmail.com
  Ståle HoplandFolkeaksjonen Nei til mer BompengerMedlemstaalehop@hotmail.com
  Nina Stabell ØvreåsFremskrittspartietMedlemNina.Ovreas@lindas.kommune.no
  Øyvind BratshaugFremskrittspartietMedlemoyvind.bratshaug@a2g.no
  Roy BøFremskrittspartietMedlemroyboe53@gmail.com
  Nils Marton AadlandHøgreMedlemnils.marton.aadland@alver.kommune.no
  Christel Villanger HålandHøgreMedlemchristel@villanger.net
  Thomas LarsenHøgreMedlemthomas.hogre@outlook.com
  Ingrid FjeldsbøHøgreMedlemi-fjelds@frisurf.no
  Mabel JohansenHøgreMedlemmabelijohansen@gmail.no
  Astrid Aarhus ByrknesKristeleg FolkepartiMedlemastridbyrknes@hotmail.com
  Malin Helene AndvikKristeleg FolkepartiMedlemmalin.h.knudsen@gmail.com
  Stian LavikKristeleg FolkepartiMedlemstian@lavik.com
  Else Marie Skartveit DaleKristeleg FolkepartiMedlememsdale@online.no
  Asle HetlebakkeKristeleg FolkepartiMedlema-hetleb@online.no
  Jogeir RomarheimKristeleg FolkepartiMedlemjogeir.romarheim@hotmail.no
  Thea RisøyKristeleg FolkepartiMedlemthe-ris@hotmail.com
  Leif JohnsenMiljøpartiet De GrønneMedlemljholme@online.no
  Hendrik WeberRaudtMedlemhendrik.weber@posteo.de
  Jon AskelandSenterpartietMedlemjon.askeland@vlfk.no
  Jostein HellestveitSenterpartietMedlemjoshelle@online.no
  Liv Hopland van der KooijSenterpartietMedlemlivhopland@yahoo.no
  May-Irene WergelandSenterpartietMedlemmiwsp@online.no
  Sølvi Gripsgård KnudsenSenterpartietMedlemsngk@live.no
  Vigdis VillangerSenterpartietMedlemvigdis.villanger@radoy.kommune.no
  Laila BjørgeSenterpartietMedlemlaila.bjorge@alver.kommune.no
  Torbjørn TarangerSosialistisk VenstrepartiMedlemttaranger@yahoo.no
  Andre FresvikSosialistisk VenstrepartiMedlemandreklausen@outlook.com
  Sveinung ToftVenstreMedlemsveinung.toft@masfjorden.kommune.no
  Henning FyllingsnesHøgreVaramedlemhenning@fyllingsnes.com
  Anita BakkenMiljøpartiet De GrønneVaramedlemanitabakken1@gmail.com
  Kenneth Taule Murberg (Ikke møtt) HøgreMedlemkenneth.murberg@icloud.com
  Maya Riise (Ikke møtt) Miljøpartiet De GrønneMedlemmaya.riise@gmail.com
  ACOS Innsyn levert av ACOS AS