Her ser du informasjon om eit møte i Alver kommunestyre.
Clear

  Møte i Alver kommunestyre den 31.10.2019

  Alver kommunestyre
  31.10.2019   12:00 - 15:30
  Utval:Alver kommunestyre
  Dato:31.10.2019   12:00 - 15:30
  Møtestad:Rådhuset Frekhaug
  Status:Møtet er ferdig protokollert
  Sakskart:Innkalling - Alver kommunestyre - 31.10.2019 - val 2 (Hoveddokument) ()
  Møteprotokoll:Protokoll - Alver kommunestyre - 31.10.2019 - val 2 (Hoveddokument) ()

  Saksliste

  • Godkjenning av innkalling og saksliste Hoveddokument 415KB
   Arkivsak19/62 - Alver kommunestyre - 31.10.2019 - val 2Brevdato: 24.10.2019Dokumenttype: Saksframlegg
   Journaldato: 24.10.2019Ansvarlig enhet: Fellesnemnda - Alver kommune

   Dokumenter

    

   Vedtak

   Innkalling og saksliste er godkjent.   Behandling

   Ingen merknader, samrøystes.

  • Godkjenning av møteprotokoll Hoveddokument 421KB

   015/19 - 19/403 - Godkjenning av møteprotokoll

   Journaldato: 22.10.2019 
   2 dokumenter
   Arkivsak19/62 - Alver kommunestyre - 31.10.2019 - val 2Brevdato: 22.10.2019Dokumenttype: Saksframlegg
   Journaldato: 22.10.2019Ansvarlig enhet: Fellesnemnda - Alver kommune

   Dokumenter

    

   Vedtak

   Møteprotokollen er godkjent.   Behandling

   Ingen merknader, samrøystes.

  • Politisk møteplan for Alver kommune 2020 Hoveddokument 582KB
   Arkivsak19/53 - Kommunestyret perioden 2019 - 2023Brevdato: 24.10.2019Dokumenttype: Saksframlegg
   Journaldato: 24.10.2019Ansvarlig enhet: Fellesnemnda - Alver kommune

   Dokumenter

    

   Vedtak

   Kommunestyret i Alver vedtar politisk møteplan for 2020 slik den blir lagt fram i saka

   Behandling

   Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

  • Målvedtak for Alver kommune Hoveddokument 581KB

   017/19 - 19/408 - Målvedtak for Alver kommune

   Journaldato: 24.10.2019 
   3 dokumenter
   Arkivsak19/53 - Kommunestyret perioden 2019 - 2023Brevdato: 24.10.2019Dokumenttype: Saksframlegg
   Journaldato: 24.10.2019Ansvarlig enhet: Fellesnemnda - Alver kommune

   Dokumenter

    

   Vedtak

   Med heimel i lov 11. april 1980 nr. 5 om målbruk i offentleg teneste (mållova) § 5 første ledd skal Alver kommune ha nynorsk som målvedtak.

   Alver kommune skal ha nynorsk som administrasjonsspråk. Rådmannen kjem tilbake med sak om kva det skal innebere.
   Behandling

   Fellesframlegg v/Ø.Oddekalv-Ap:

   Tillegg til rådmannen sitt framlegg:

   Alver kommune skal ha nynorsk som administrasjonsspråk. Rådmannen kjem tilbake med sak om kva det skal innebere.

   Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

   Tilleggsframlegget vart samrøystes vedteke.

   Framlegget vart samrrøystes vedteke.

  • Etablering av styringsgruppe forhandlingsprosess byvekstavtale Hoveddokument 591KB
   Arkivsak19/64 - ByvekstavtaleBrevdato: 24.10.2019Dokumenttype: Saksframlegg
   Journaldato: 24.10.2019Ansvarlig enhet: Fellesnemnda - Alver kommune

   Dokumenter

    

   Vedtak

   Formannskapet i Alver blir etablert som styringsgruppe for prosessen med byvekstavtale

   Kommunestyret vedtar forhandlingsutval på 4 personer:

   Medlem: Ordførar Sara Hamre Sekkingstad

   Medlem: Varaordførar Øyvind Oddekalv

   Medlem: Astrid Aarhus Byrknes

   1.vara: Nils Marton Aadland

   2.vara: Jostein Hellestveit

   3.vara: Nina Bognøy

   Medlem: Leif Johnsen

   1.vara: Nina Stabell Øvreås

   2.vara: Sveinung Toft

   Rådmann deltek frå administrasjonen.

   Ordførar og rådmann leiar forhandlingsutvalet som møter staten til forhandling.   Behandling

   Framlegg frå T.Sletten-Hansen-FNB:

   Prinsippet om kommunalt selvstyre er blitt styrket de siste årene. Grunnloven § 49, andre ledd (fra 2016) fastsetter at innbyggerene har rett til å styre lokale anliggender gjennom lokale folkevalgte organer, og den nye kommuneloven av 2018 har i formålsbestemmelsene løftet fram det kommunale selvstyret. Loven har og en bestemmelse om prinsipper for nasjonale myndigheters forhold til det kommunale selvstyret. Kommunen er den primære arealmyndigheten i Norge og vedtar jurisdisk bindende arealplaner, jfr.bygningsloven.

   FNB Alver fremmer herved forslag om at Alver kommune sier nei til å forhandle om en Byvekstavtale som fratar kommunens styrings- og myndighetsrett over arealbruk. Bakgrunnen er prinsippiell da en Byvekstavtale og vil være i strid med vår intensjonsavtale som sier at "hele Alver skal tas i bruk".

   Framlegget fekk 10 røyster og fall (alle FNB)

   Framlegg frå Sp, Krf, Ap og H:

   Som rådmannen sitt framlegg, men pkt.2 og 3 går ut og erstattes av:

   Kommunestyret vedtar forhandlingsutval på 4 personer:

   Medlem: Ordførar Sara Hamre Sekkingstad

   Medlem: Varaordførar Øyvind Oddekalv

   Medlem: Astrid Aarhus Byrknes

   1.vara: Nils Marton Aadland

   2.vara: Jostein Hellestveit

   3.vara: Nina Bognøy

   Medlem: Leif Johnsen

   1.vara: Nina Stabell Øvreås

   2.vara: Sveinung Toft

   Rådmann deltek frå administrasjonen.

   Ordførar og rådmann leiar forhandlingsutvalet som møter staten til forhandling.

   Framlegget vart samrøystes vedteke.

   Rådmannen sitt framlegg 1. samrøystes.

  • Val av administrasjonsutval Hoveddokument 466KB

   019/19 - 19/412 - Val av administrasjonsutval

   Journaldato: 24.10.2019 
   1 dokument
   Arkivsak19/55 - Styre, råd og utval - Alver kommune 2020Brevdato: 24.10.2019Dokumenttype: Saksframlegg
   Journaldato: 24.10.2019Ansvarlig enhet: Fellesnemnda - Alver kommune

   Dokumenter

    

   Vedtak

   MEDLEM

   PARTI

   VARAMEDLEM

   PARTI

   Øyvind Oddekalv - leiar

   AP

   Nina Bognøy

   AP

   Sara Sekkingstad - nestleiar

   SP

   Jostein Hellestveit

   SP

   Maria Færø

   FNB

   Morten Klementsen

   FNB

   Nils Marton Aadland

   H

   Astrid Aarhus Byrknes

   KRF   Behandling

   Innstilling fra valnemnda vart lagt fram i møtet:

   Kommunestyret var einig om å gjennomføre valet som avtaleval.

   MEDLEM

   PARTI

   VARAMEDLEM

   PARTI

   Øyvind Oddekalv

   AP

   Nina Bognøy

   AP

   Sara Sekkingstad

   SP

   Jostein Hellestveit

   SP

   Maria Færø

   FNB

   Morten Klementsen

   FNB

   Nils Marton Aadland

   H

   Astrid Aarhus Byrknes

   KRF

   Framlegget vart samrøystes vedteke.

   Framlegg om leiar: Øyvind Oddekalv

   Framlegget vart samrøystes vedteke.

   Framlegg om nestleiar: Sara Hamre Sekkingstad

   Framlegget vart samrøystes vedteke.

  • Val av klagenemnd Hoveddokument 431KB

   020/19 - 19/418 - Val av klagenemnd

   Journaldato: 24.10.2019 
   1 dokument
   Arkivsak19/55 - Styre, råd og utval - Alver kommune 2020Brevdato: 24.10.2019Dokumenttype: Saksframlegg
   Journaldato: 24.10.2019Ansvarlig enhet: Fellesnemnda - Alver kommune

   Dokumenter

    

   Vedtak

   Saka er utsett.   Behandling

   Innstilling frå valnemnda vart lagt fram i møtet:

   Saka vert utsett til neste møte.

   Framlegget vart samrøystes vedteke.

  • Val av råd for menneske med nedsett funksjonsevne Hoveddokument 522KB
   Arkivsak19/55 - Styre, råd og utval - Alver kommune 2020Brevdato: 24.10.2019Dokumenttype: Saksframlegg
   Journaldato: 24.10.2019Ansvarlig enhet: Fellesnemnda - Alver kommune

   Dokumenter

    

   Vedtak

   Medlem

   Parti

   Vara

   Parti

   Sølvi Knudsen

   SP

   1.Roy Bø

   FRP

   Else Marie Dale

   KRF

   2.Hendrik Weber

   R

   3.Anne Grete Eide

   AP

   Tore Eugen Hansen

   SAFO

   1.Konrad Risnes

   SAFO

   Reidar Knudsen

   SAFO

   2.Ann Cecilie Binder

   SAFO

   Svein Arne Vabø

   SAFO

   3.Åshild Åmli

   SAFO

   4.Christine Andersen

   SAFO

   5.Marlen Rikstad

   SAFO

   Liv Erstad

   FFO

   1.Erling Jacobsen

   FFO

   Magne Bjørndal

   FFO

   2.Gunn Krokeide

   FFO

   Bente Orlen Westervik

   FFO

   3.Edith Jørgenvik

   FFO

   Jannicke Helland

   FFO

   4.Berit Kvalvik

   FFO

   5. Anders Namdal

   FFO

   6. Wenche Soltveit

   FFO   Behandling

   Innstilling fra valnemnda vart lagt fram i møtet:

   Kommunestyret var einig om å gjennomføre valet som avtaleval.

   Medlem

   Parti

   Vara

   Parti

   Sølvi Knudsen

   SP

   1.Roy Bø

   FRP

   Else Marie Dale

   KRF

   2.Hendrik Weber

   R

   3.Anne Grete Eide

   AP

   Tore Eugen Hansen

   SAFO

   1.Konrad Risnes

   SAFO

   Reidar Knudsen

   SAFO

   2.Ann Cecilie Binder

   SAFO

   Svein Arne Vabø

   SAFO

   3.Åshild Åmli

   SAFO

   4.Christine Andersen

   SAFO

   5.Marlen Rikstad

   SAFO

   Liv Erstad

   FFO

   1.Erling Jacobsen

   FFO

   Magne Bjørndal

   FFO

   2.Gunn Krokeide

   FFO

   Bente Orlen Westervik

   FFO

   3.Edith Jørgenvik

   FFO

   Jannicke Helland

   FFO

   4.Berit Kvalvik

   FFO

   5. Anders Namdal

   FFO

   6. Wenche Soltveit

   FFO

   Framlegget vart samrøystes vedteke.

  • Val av eldreråd Hoveddokument 507KB

   022/19 - 19/413 - Val av eldreråd

   Journaldato: 24.10.2019 
   2 dokumenter
   Arkivsak19/55 - Styre, råd og utval - Alver kommune 2020Brevdato: 24.10.2019Dokumenttype: Saksframlegg
   Journaldato: 24.10.2019Ansvarlig enhet: Fellesnemnda - Alver kommune

   Dokumenter

    

   Vedtak

   MEDLEM

   PARTI

   VARAMEDLEM

   PARTI

   Svein Hagesæter

   FNB

   1.Mabel Johansen

   H

   Kirsti G.Floen

   AP

   2.Nina Øvreås

   FRP

   3.Anne Grete Eide

   AP

   Olav Magnus Steinsland

   Lindås pensjonistlag

   1.Magne Rifsgård

   Meland helselag

   Torhild Frøydis S.Syslak

   Lindås pensjonistlag

   2.Helge Arne Kolås

   Radøy pensjonistlag

   Einar Lygre

   Lindås pensjonistlag

   3.Torill Bysheim Høyland

   Lindås pensjonistlag

   Jostein Dale

   Radøy pensjonistlag

   4.Magnus Skjelvik

   Radøy pensjonistlag

   Reidun Taule

   Radøy pensjonistlag

   5.Elna Bjørndal

   Meland helselag

   Sigurd Knudsen

   Meland helselag

   Randi Iden

   Meland helselag   Behandling

   Innstilling fra valnemnda vart lagt fram i møtet:

   Kommunestyret var einig om å gjennomføre valet som avtaleval.

   MEDLEM

   PARTI

   VARAMEDLEM

   PARTI

   Svein Hagesæter

   FNB

   1.Mabel Johansen

   H

   Kirsti G.Floen

   AP

   2.Nina Øvreås

   FRP

   3.Anne Grete Eide

   AP

   Olav Magnus Steinsland

   Lindås pensjonistlag

   1.Magne Rifsgård

   Meland helselag

   Torhild Frøydis S.Syslak

   Lindås pensjonistlag

   2.Helge Arne Kolås

   Radøy pensjonistlag

   Einar Lygre

   Lindås pensjonistlag

   3.Torill Bysheim Høyland

   Lindås pensjonistlag

   Jostein Dale

   Radøy pensjonistlag

   4.Magnus Skjelvik

   Radøy pensjonistlag

   Reidun Taule

   Radøy pensjonistlag

   5.Elna Bjørndal

   Meland helselag

   Sigurd Knudsen

   Meland helselag

   Randi Iden

   Meland helselag

   Framlegget vart samrøystes vedteke.

  • Val av ungdomsråd Hoveddokument 528KB

   023/19 - 19/417 - Val av ungdomsråd

   Journaldato: 24.10.2019 
   1 dokument
   Arkivsak19/55 - Styre, råd og utval - Alver kommune 2020Brevdato: 24.10.2019Dokumenttype: Saksframlegg
   Journaldato: 24.10.2019Ansvarlig enhet: Fellesnemnda - Alver kommune

   Dokumenter

    

   Vedtak

   MEDLEM

   VARAMEDLEM

   Vegard Verthus Hundsnes

   Nh.kr.sk

   Sigrid Sagstad

   Nh.kr.sk.

   Karen Frantzen

   Radøy u.sk.

   Joar Mangerøy

   Radøy u.sk.

   Marcus Jørgenvik Skjelvik

   Meland u.sk.

   Elisabeth Nyambura Kamau

   Meland u.sk.

   Bettina Tvedt

   Rossland u.sk.

   Sofie Bogen-Møll

   Rossland u.sk.

   Moemel Aljourani

   Knarvik u.sk.

   Noah Sellevoll

   Knarvik u.sk.

   Sindre Sylta

   Lindås u.sk.

   Vanja Sørensen Lauvås

   Lindås u.sk.

   Tiril Dalland

   Ostereidet u.sk.

   Oliver Aasgard

   Ostereidet u.sk.

   Caroline Wallem

   Danielsen u.sk.

   Silja Elisa Romarheim

   Danielsen u.sk.

   Jakub Stasiak

   Austrheim vgs.

   1.

   Ebbe Io

   Metis vgs.

   2.

   Chathrine Høgquist

   Knarvik vgs.

   3.

   Ragna Åsheim

   Lag/org.

   1.Lily May Farrow

   Lag/org.

   Trine Toska

   Lag/org.

   2.Benjamin Kvernberg

   Lag/org.

   Edas Kondrotas

   Lag/org.

   3.

   Lag/org.

   Emma Risøy

   Lag/org.

   4.

   Lag/org.

   Det vert å koma tilbake til ny sak med supplering av dei vara som mangler.   Behandling

   Innstilling fra valnemnda vart lagt fram i møtet:

   Kommunestyret var einig om å gjennomføre valet som avtaleval.

   MEDLEM

   VARAMEDLEM

   Vegard Verthus Hundsnes

   Nh.kr.sk

   Sigrid Sagstad

   Nh.kr.sk.

   Karen Frantzen

   Radøy u.sk.

   Joar Mangerøy

   Radøy u.sk.

   Marcus Jørgenvik Skjelvik

   Meland u.sk.

   Elisabeth Nyambura Kamau

   Meland u.sk.

   Bettina Tvedt

   Rossland u.sk.

   Sofie Bogen-Møll

   Rossland u.sk.

   Moemel Aljourani

   Knarvik u.sk.

   Noah Sellevoll

   Knarvik u.sk.

   Sindre Sylta

   Lindås u.sk.

   Vanja Sørensen Lauvås

   Lindås u.sk.

   Tiril Dalland

   Ostereidet u.sk.

   Oliver Aasgard

   Ostereidet u.sk.

   Caroline Wallem

   Danielsen u.sk.

   Silja Elisa Romarheim

   Danielsen u.sk.

   Jakub Stasiak

   Austrheim vgs.

   1.

   Ebbe Io

   Metis vgs.

   2.

   Chathrine Høgquist

   Knarvik vgs.

   3.

   Ragna Åsheim

   Lag/org.

   1.Lily May Farrow

   Lag/org.

   Trine Toska

   Lag/org.

   2.Benjamin Kvernberg

   Lag/org.

   Edas Kondrotas

   Lag/org.

   3.

   Lag/org.

   Emma Risøy

   Lag/org.

   4.

   Lag/org.

   Det vert å koma tilbake til ny sak med supplering av dei vara som mangler.

   Framlegget vart samrøystes vedteke.

  • Val av styrer, råd og utval Hoveddokument 578KB

   024/19 - 19/419 - Val av styrer, råd og utval

   Journaldato: 24.10.2019 
   2 dokumenter
   Arkivsak19/55 - Styre, råd og utval - Alver kommune 2020Brevdato: 24.10.2019Dokumenttype: Saksframlegg
   Journaldato: 24.10.2019Ansvarlig enhet: Fellesnemnda - Alver kommune

   Dokumenter

    

   Vedtak

   Framlegget er vedteke som det ligg føre i protokollen.   Behandling

   Innstilling frå valnemnda vart lagt fram i møtet.

   Kommunestyret var einig om å gjennomføre valet som avtaleval.

   Framlegg frå N.Bognøy-Ap:

   Val av kagenemnd eigedomsskatt 2019-2013 vert utsett.

   Saken kjem attende til kommunestyret med framlegg om nemnd i samsvar med krav om kjønnsrepresentasjon.

   Framlegget vart samrøystes vedteke.

   SU, auka tal vara med inntil 3, vert å koma tilbake til i eiga sak. Ellers som innstilling frå valnemnda.

   Framlegget vart samrøystes vedteke.

   Innstillinga frå valnemnda, med endringar, vart samrøystes vedteke.

  • Interpellasjon Hoveddokument 440KB

   025/19 - 19/423 - Interpellasjon

   Journaldato: 24.10.2019 
   2 dokumenter
   Arkivsak19/62 - Alver kommunestyre - 31.10.2019 - val 2Brevdato: 24.10.2019Dokumenttype: Saksframlegg
   Journaldato: 24.10.2019Ansvarlig enhet: Fellesnemnda - Alver kommune

   Dokumenter

    

   Behandling

   Interpellasjon frå Ø.Bratshaug-Frp:

   På NRK 22.10 blei det opplyst at det ikkje er konkurranse om kommunepensjon og at kommunane går truleg glipp av milliardar av kroner.

   Om det er slik – vil eg foreslå at Alver set i gang et arbeid for å konkurranseutsetje pensjonsordninga.

   Gitt den økonomiske situasjonen til Alver bør ein i det minste undersøkja saka og leggje fram

   ei sak for kommunestyret – snarast råd.

   Svar frå ordførar:

   Sidan 2013 har offentleg eigde Kommunal Landspensjonskasse (KLP) i praksis hatt monopol i marknaden. DNB og Storebrand trekte seg ut i 2012, mykje fordi norske kommunar ikkje sette pensjonen ut på anbod.

   Storebrand og DNB har opna opp for å kome inn på marknaden igjen og Storebrand har gitt sine første tilbod.

   Det er kommunestyret i Alver som avgjer om Alver kommune skal starte ein prosess for å leggje pensjonsforsikringane ut på anbod i 2020.

   Ordførar meiner det vil vere naturlig å drøfte denne problemstillinga i samband med budsjetthandsaminga og då eventuelt vurdere om ein skal gå vidare med eit utgreiingsarbeid kring dette.

   Framlegg frå Ø.Bratshaug-FRP:

   Kommunestyret gjorde vedak, mot 1 røyst , å handsama saka.

   Framlegg frå Ø.Bratshaug-Frp:

   Ber om at saka vert utgreia i samråd med budsjettprosessen.

   Framlegget fekk 18 røyster (FNB, FRP, MDG, V og R) og fall .

  Frammøte

  Frammøte
  PolitikarPartiMedlemstypeE-Post
  Ørjan Raknes Forthun
  Tove Mette Fyllingentove.mette.fyllingen@alver.kommune.no
  Sara Hamre SekkingstadSenterpartietOrdførarsara.sekkingstad@alver.kommune.no
  Øyvind OddekalvArbeiderpartietVaraordføraroyvind.oddekalv@alver.kommune.no
  Nina BognøyArbeiderpartietMedlemnina-ys@online.no
  Ståle Juvik HaugeArbeiderpartietMedlemstale.hauge@alver.kommune.no
  Jostein BorlaugArbeiderpartietMedlemjostein.borlaug@bkkfiber.no
  Anne Grete EideArbeiderpartietMedlemagr-eide@online.no
  Kirsti Gjetle FloenArbeiderpartietMedlemk-floen@bkkfiber.no
  Terje Sletten-HansenFolkeaksjonen Nei til mer BompengerMedlemsletten.hansen@gmail.com
  Yngve WalakerFolkeaksjonen Nei til mer BompengerMedlemy-walaker@hotmail.com
  Thore HellandFolkeaksjonen Nei til mer BompengerMedlemthore.helland@gmail.com
  Maria FærøFolkeaksjonen Nei til mer BompengerMedlemmaria.faero@hotmail.com
  Hege Nygård DaleFolkeaksjonen Nei til mer BompengerMedlemhege@dale-gruppen.no
  Heine FyllingsnesFolkeaksjonen Nei til mer BompengerMedlemheine@eikanger-bygg.no
  Svein HagesæterFolkeaksjonen Nei til mer BompengerMedlemfjell_gutt@hotmail.com
  Harald BreivikFolkeaksjonen Nei til mer BompengerMedlemharaldbreivik@hotmail.com
  Ståle HoplandFolkeaksjonen Nei til mer BompengerMedlemstaalehop@hotmail.com
  Nina Stabell ØvreåsFremskrittspartietMedlemNina.Ovreas@lindas.kommune.no
  Øyvind BratshaugFremskrittspartietMedlemoyvind.bratshaug@a2g.no
  Roy BøFremskrittspartietMedlemroyboe53@gmail.com
  Christel Villanger HålandHøgreMedlemchristel@villanger.net
  Thomas LarsenHøgreMedlemthomas.hogre@outlook.com
  Ingrid FjeldsbøHøgreMedlemi-fjelds@frisurf.no
  Mabel JohansenHøgreMedlemmabelijohansen@gmail.no
  Astrid Aarhus ByrknesKristeleg FolkepartiMedlemastridbyrknes@hotmail.com
  Malin Helene AndvikKristeleg FolkepartiMedlemmalin.h.knudsen@gmail.com
  Stian LavikKristeleg FolkepartiMedlemstian@lavik.com
  Else Marie Skartveit DaleKristeleg FolkepartiMedlememsdale@online.no
  Asle HetlebakkeKristeleg FolkepartiMedlema-hetleb@online.no
  Jogeir RomarheimKristeleg FolkepartiMedlemjogeir.romarheim@hotmail.no
  Thea RisøyKristeleg FolkepartiMedlemthe-ris@hotmail.com
  Leif JohnsenMiljøpartiet De GrønneMedlemljholme@online.no
  Maya RiiseMiljøpartiet De GrønneMedlemmaya.riise@gmail.com
  Hendrik WeberRaudtMedlemhendrik.weber@posteo.de
  Jostein HellestveitSenterpartietMedlemjoshelle@online.no
  Liv Hopland van der KooijSenterpartietMedlemlivhopland@yahoo.no
  May-Irene WergelandSenterpartietMedlemmiwsp@online.no
  Sølvi Gripsgård KnudsenSenterpartietMedlemsngk@live.no
  Laila BjørgeSenterpartietMedlemlaila.bjorge@alver.kommune.no
  Torbjørn TarangerSosialistisk VenstrepartiMedlemttaranger@yahoo.no
  Sveinung ToftVenstreMedlemsveinung.toft@masfjorden.kommune.no
  Astrid Namtvedt SyltaArbeiderpartietVaramedlemastrid.namtvedt.sylta@lindas.kommune.no
  Erlend NævdalFolkeaksjonen Nei til mer BompengerVaramedlemerlend.naevdal@moller.no
  Thomas Hjortland WallemHøgreVaramedlemthomash.wallem@meland.kommune.no
  Henning FyllingsnesHøgreVaramedlemhenning@fyllingsnes.com
  Leif Gunnar TauleSenterpartietVaramedlemleif.taule@gmail.com
  Olav Steinar NamtvedtSenterpartietVaramedlemolav-na@online.no
  Øystein NigarSosialistisk VenstrepartiVaramedlemoysteinnigar@gmail.com
  Tormod Skurtveit (Ikke møtt) ArbeiderpartietMedlemtormod_skurtveit@hotmail.com
  Morten Klementsen (Ikke møtt) Folkeaksjonen Nei til mer BompengerMedlemmorten@klementsen.net
  Nils Marton Aadland (Ikke møtt) HøgreMedlemnils.marton.aadland@alver.kommune.no
  Kenneth Taule Murberg (Ikke møtt) HøgreMedlemkenneth.murberg@icloud.com
  Vigdis Villanger (Ikke møtt) SenterpartietMedlemvigdis.villanger@radoy.kommune.no
  Jon Askeland (Ikke møtt) SenterpartietMedlemjon.askeland@vlfk.no
  Andre Fresvik (Ikke møtt) Sosialistisk VenstrepartiMedlemandreklausen@outlook.com
  ACOS Innsyn levert av ACOS AS