Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2021181582
DokumentID: 22/92978 - Kommuneplanen sin arealdel for Alver - vedtaksmøte i politisk styringsgruppe
Metode for grovsiling av arealinnspel og fastsetting av vekstsone og sentrumsutstrekning
ArkivsakID: 22/1694 - Plansak Kommuneplanen sin arealdel for Alver - PlanID 4631-2022001
Innspel etter oppstart av planarbeid 20.06.2022
Journaldato: 08.12.2022
Brevdato: 06.12.2022
Dokumentansvarlig: Marte Hagen Eriksrud
ACOS Innsyn levert av ACOS AS