Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2021202093
DokumentID: 23/15108 - Kommuneplanen sin arealdel for Alver-vedtaksmøte i politisk styringsgruppe
ArkivsakID: 22/1694 - Plansak Kommuneplanen sin arealdel for Alver - PlanID 4631-2022001
Innspel etter oppstart av planarbeid 20.06.2022
Journaldato: 15.03.2023
Brevdato: 23.02.2023
Dokumentansvarlig: Marte Hagen Eriksrud
ACOS Innsyn levert av ACOS AS