Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2021211183
DokumentID: 23/24198 - Kommuneplanen sin arealdel-presisering av kap. 5 i planprogrammet-områder det ikkje er opna for innspel innanfor
ArkivsakID: 22/1694 - Plansak Kommuneplanen sin arealdel for Alver - PlanID 4631-2022001
Innspel etter oppstart av planarbeid 20.06.2022
Journaldato: 11.05.2023
Brevdato: 27.03.2023
Dokumentansvarlig: Marte Hagen Eriksrud
ACOS Innsyn levert av ACOS AS