Her får du mer informasjon om møtet i Utval for næringutvikling og drift den 13.10.2021, som saksliste, sakskart, protokoll og liste over frammøtte representanter.
 
Clear
   
 

Møte i Utval for næringutvikling og drift den 13.10.2021

Utval for næringutvikling og drift
13.10.2021   13:00 - 15:10
Utvalg:Utval for næringutvikling og drift
Dato:13.10.2021   13:00 - 15:10
Møtested:Kommunehuset Frekhaug
Status:Vedtak er påført møtet
Sakskart:Innkalling - Utval for næringutvikling og drift - 13.10.2021 (Hoveddokument) ()
Møteprotokoll:Protokoll - Utval for næringutvikling og drift - 13.10.2021 (Hoveddokument)

Saksliste

 • Godkjenning av innkalling og saksliste Hoveddokument 251KB
  Brevdato: 04.10.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Politisk sekretariat
  Saksbehandler: Arthur Kleiveland

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Innkalling og saksliste vert godkjent.  Behandling

  Øyvind Bratshaug-Høgre peika på at endra starttidspunkt for møtet også må oppdaterast i kalendervisinga.

  Utvalet godkjende samrøystes innkalling og saksliste, med kommentaren til Bratshaug.

 • Godkjenning av møteprotokoll Hoveddokument 251KB

  108/21 - 21/64361 - Godkjenning av møteprotokoll

  Journaldato: 27.09.2021  2 dokumenter
  Brevdato: 27.09.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Politisk sekretariat
  Saksbehandler: Tove-Mette Arnø Fyllingen

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Møteprotokollen vert godkjent.  Behandling

  Utvalet godkjende møteprotokoll for 1. september.

 • Meldingar til utval for næringsutvikling og drift 13.oktober Hoveddokument 597KB
  Brevdato: 30.09.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Politisk sekretariat
  Saksbehandler: Arthur Kleiveland

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Utval for næringsutvikling og drift takkar for gode orienteringar.

  Utvalet vil igjen peika på at det er avgjerande at alt som kan gjerast blir gjort for å sikra tilstrekkeleg tilgang på straum til landets største industriområde på Mongstad. Alver kommune må saman med gode samarbeidspartnarar halda fram med å støtta og vera pådrivar for å sikra dette. Utvalet vil vidare også halda fram at offshore tilknytning til straum frå land ikkje må gå på bekostning av utvikling av grøn industri på land.

  Utvalet er glad for at det er ei oppfølging av scenarioanalysen på regionalt nivå, og vil peika på innspel utvalet har løfta til dette arbeidet i tidlegare møte.

  I arbeid med innkjøpsstrategi ønskjer utvalet at det blir lagt opp til å styrka lokalt næringsliv sitt potensiale for å levera i offentlege anskaffelser, og ber om å bli involvert i dette arbeidet på passande tidspunkt.

  Utval for næringsutvikling og drift er glad for at situasjonen no normaliserar seg mtp. tilstrekkelege ressursar for å handtera situasjonen for byggesaker og relatert sakshandsaming i kommunen, og at det ser ut til å vera politisk fleirtal for ekstraløyvingar for å handtera etterslepet for slike saker som ligg og ventar.  Behandling

  - Baste Tveito-dagleg leiar Nordhordland næringslag orienterte om kraftsituasjonen i regionen og om aktuelle prosjekt på Mongstad
  - Børge Brundtland-dagleg leiar i Industriutvikling Vest orienterte om framdrift i Green Spot Mongstad og Grøn plattform
  - Anny Bastesen-kommunalsjef orienterte om intensjonsavtale Intensjonsavtale mellom Equinor Refining Norway AS og Alver kommune om utbygging av vassforsyning til Mongstad industriområde
  - Anny Bastesen-kommunalsjef gav status for bemanning og kapasitet i byggesaksavdelinga i kommunen
  - Hogne Haugsdal-kommunalsjef orienterte om oppfølging av Scenarionalysen for Nordhordland
  - Sondre Sognnes Haugen-rådgjevar Plan og analyse orienterte om moglege utfordringar knytt til Scenarioanalysen
  - Børge Engedal-innkjøpssjef orienterte om korleis styrka lokalt næringsliv gjennom kommunen si rolle som innkjøpar?
  - Politisk møteplan lagt fram

  Utvalsleiar Stian Lavik-KRF sette fram følgjande framlegg:

  Utval for næringsutvikling og drift takkar for gode orienteringar.Utvalet vil igjen peika på at det er avgjerande at alt som kan gjerast blir gjort for å sikra tilstrekkeleg tilgang på straum til landets største industriområde på Mongstad. Alver kommune må saman med gode samarbeidspartnarar halda fram med å støtta og vera pådrivar for å sikra dette. Utvalet vil vidare også halda fram at offshore tilknytning til straum frå land ikkje må gå på bekostning av utvikling av grøn industri på land.

  Utvalet er glad for at det er ei oppfølging av scenarioanalysen på regionalt nivå, og vil peika på innspel utvalet har løfta til dette arbeidet i tidlegare møte.

  I arbeid med innkjøpsstrategi ønskjer utvalet at det blir lagt opp til å styrka lokalt næringsliv sitt potensiale for å levera i offentlege anskaffelser, og ber om å bli involvert i dette arbeidet på passande tidspunkt.Utval for næringsutvikling og drift er glad for at situasjonen no normaliserar seg mtp. tilstrekkelege ressursar for å handtera situasjonen for byggesaker og relatert sakshandsaming i kommunen, og at det ser ut til å vera politisk fleirtal for ekstraløyvingar for å handtera etterslepet for slike saker som ligg og ventar.

  Utvalet vedtok samrøystes Lavik sitt framlegg til vedtak.

Fremmøte

Fremmøte
PolitikerPartiMedlemstypeE-Post
Stian LavikKristeleg FolkepartiUtvalsleiarstian@lavik.com
Mabel JohansenHøgreNestleiarmabelijohansen@gmail.com
Tormod SkurtveitArbeiderpartietMedlemtormod_skurtveit@hotmail.com
Øyvind BratshaugHøgreMedlemoyvind.bratshaug@a2g.no
Anita BakkenMiljøpartiet De GrønneMedlemanitabakken1@gmail.com
Liv Hopland van der KooijSenterpartietMedlemlivhopland@yahoo.no
Yngve WalakerUavhengigMedlemy-walaker@hotmail.com
Maya Greve (Ikke møtt) Miljøpartiet De GrønneMedlemmaya.fugelsnes.greve@gmail.com
ACOS Innsyn levert av ACOS AS