Her får du mer informasjon om møtet i Alver kommunestyre den 19.10.2023, som saksliste, sakskart, protokoll og liste over frammøtte representanter.
 
Clear
   
 

Møte i Alver kommunestyre den 19.10.2023

Alver kommunestyre
19.10.2023 09:00 - 11:45
Utvalg:Alver kommunestyre
Dato:19.10.2023 09:00 - 11:45
Møtested:Helsehuset, møterom Nordhordland
Status:Møtet er ferdig protokollert
Sakskart:Innkalling - Alver kommunestyre - 19.10.2023 (Hoveddokument) ()
Møteprotokoll:Protokoll - Alver kommunestyre - 19.10.2023 (Hoveddokument)

Saksliste

 • Godkjenning av innkalling og saksliste Hoveddokument 49KB
  Brevdato: 09.10.2023
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Politisk sekretariat
  Saksbehandler: Tove-Mette Arnø Fyllingen

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Innkalling og saksliste er godkjent.  Behandling

  Kommunestyret markerte med eit minutt stillhet for ofra i midtøsten.

  Kommunedirektøren sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

 • Kommunestyrevalet 2023 - godkjenning av valstyret sin protokoll Hoveddokument 68KB
  Brevdato: 09.10.2023
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Politisk sekretariat
  Saksbehandler: Tove-Mette Arnø Fyllingen

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Møteprotokollen for kommunestyrevalet 2023 er godkjent.  Behandling

  Kommunedirektøren sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

 • Val av formannskap for perioden 2023 - 2027 Hoveddokument 76KB
  Brevdato: 09.10.2023
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Politisk sekretariat
  Saksbehandler: Tove-Mette Arnø Fyllingen

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Formannskap for perioden 2023-2027 er:

  Ap

  Nina Bognøy

  Pål Inge Fosse Hopland

  Astrid Namtvedt Sylta

  Tone Marit Øvretveit Dyrkolbotn

  Kjell Idar Vangberg

  Ståle Juvik Hauge

  Sp/UAVH

  Sara Hamre Sekkingstad

  Torgeir Andvik

  Olav Steinar Namtvedt

  Liv Hopland Van der Kooij

  Vigdis Villanger

  Kenneth Taule Murberg

  INP

  Irene Stendal Østerbø

  Wilfred Wessel Berthelsen

  Geir Nilssen

  Matias Hatland Våge

  SV/MDG/R

  Lasse Turøy

  Bjørnar Grindheim

  Kari Solveig Sæthre

  Leif Johnsen

  H/FRP

  Ingrid Fjeldsbø

  Mary-Ann Mostraum

  Nils Marton Aadland

  Yngve Frode Walaker

  Ida Rambech

  Nina Stabell Øvreås

  Henning Fyllingsnes

  Esben Andre Helland

  KRF/V

  Astrid Aarhus Byrknes

  Stian Lavik

  Marius Hellan Hindenes

  Asle Hetlebakke

  Joakim Byrknes

  Olav Myhr  Behandling

  Val av formannskap vart gjort som avtaleval.

  Framlegg:

  Ap

  Nina Bognøy

  Pål Inge Fosse Hopland

  Astrid Namtvedt Sylta

  Tone Marit Øvretveit Dyrkolbotn

  Kjell Idar Vangberg

  Ståle Juvik Hauge

  Sp/UAVH

  Sara Hamre Sekkingstad

  Torgeir Andvik

  Olav Steinar Namtvedt

  Liv Hopland Van der Kooij

  Vigdis Villanger

  Kenneth Taule Murberg

  INP

  Irene Stendal Østerbø

  Wilfred Wessel Berthelsen

  Geir Nilssen

  Matias Hatland Våge

  SV/MDG/R

  Lasse Turøy

  Bjørnar Grindheim

  Kari Solveig Sæthre

  Leif Johnsen

  H/FRP

  Ingrid Fjeldsbø

  Mary-Ann Mostraum

  Nils Marton Aadland

  Yngve Frode Walaker

  Ida Rambech

  Nina Stabell Øvreås

  Henning Fyllingsnes

  Esben Andre Helland

  KRF/V

  Astrid Aarhus Byrknes

  Stian Lavik

  Marius Hellan Hindenes

  Asle Hetlebakke

  Joakim Byrknes

  Olav Myhr

  Framlegget vart samrøystes vedteke.

 • Val av ordførar og varaordførar for perioden 2023 - 2027 Hoveddokument 84KB
  Brevdato: 09.10.2023
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Politisk sekretariat
  Saksbehandler: Tove-Mette Arnø Fyllingen

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Ordførar i Alver kommune 2023-2027 er Sara Sekkingstad-SP

  Varaordførar i Alver kommune 2023-2027 er Nina Bognøy-AP  Behandling

  Framlegg frå S.Lavik-KRF:

  Ordførar i Alver kommune 2023-2027 vert Ingrid Fjeldsbø-H

  Framlegget fekk 19 røyster og fall (H, KRF, FRP og V)

  Framlegg frå I. Østerbø-INP:

  Ordførar i Alver kommune 2023-2027 vert Sara Sekkingstad-SP

  Framlegget vart vedteke med 22 røyster (SP, AP, INP, SV, MDG og R)

  Framlegg frå N.M.Aadland-H:

  Varaordførar i Alver kommune 2023-2027 vert Astrid Aarhus Byrknes-KRF

  Framlegget fekk 19 røyster og fall (H, KRF, FRP og V)

  Framlegg frå T.Andvik-SP:

  Varaordførar i Alver kommune 2023-2027 vert Nina Bognøy-AP

  Framlegget vart vedteke med 22 røyster (SP, AP, INP, SV, MDG og R)

 • Val av kontrollutval for perioden 2023 - 2027 Hoveddokument 104KB
  Brevdato: 09.10.2023
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Politisk sekretariat
  Saksbehandler: Tove-Mette Arnø Fyllingen

  Dokumenter

   

  Vedtak

  SV/MDG/R

  Torill Mongstad

  Marit Gro Berge

  Asbjørn Hellesøy

  AP

  Øyvind Oddekalv

  Are Nygård

  Vivian Grethe Sande

  Liv Berit Rath

  SP

  May-Irene Wergeland

  Kjersti Haugland

  Trond Torvund

  Thore Helland

  INP

  Frank Artur Kruger

  Christoffer Myrtvedt

  Nadine Larsen

  Roger Kleiven

  KRF/V/H/FRP

  Rolf Sandstad - leiar

  Helge Henanger - nestleiar

  Else Marie Skartveit Dale

  Dag Erik Hagesæter

  Ragnar Bratland

  Else Marie Nøttveit

  Bård Mangerøy  Behandling

  Val av kontrollutval vart gjort som avtaleval.

  Framlegg:

  Kontrollutval for perioden 2023 - 2027:

  SV/MDG/R

  Torill Mongstad

  Marit Gro Berge

  Asbjørn Hellesøy

  AP

  Øyvind Oddekalv

  Are Nygård

  Vivian Grethe Sande

  Liv Berit Rath

  SP

  May-Irene Wergeland

  Kjersti Haugland

  Trond Torvund

  Thore Helland

  INP

  Frank Artur Kruger

  Christoffer Myrtvedt

  Nadine Larsen

  Roger Kleiven

  KRF/V/H/FRP

  Rolf Sandstad

  Helge Henanger

  Else Marie Skartveit Dale

  Dag Erik Hagesæter

  Ragnar Bratland

  Else Marie Nøttveit

  Bård Mangerøy

  Leiar: Rolf Sandstad-KRF

  Nestleiar: Helge Henanger-H

  Framlegget vart samrøystes vedteke.

 • Val av utval for areal, plan og miljø for perioden 2023 - 2027 Hoveddokument 79KB
  Brevdato: 09.10.2023
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Politisk sekretariat
  Saksbehandler: Tove-Mette Arnø Fyllingen

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Utval for areal, plan og miljø perioden 2023 - 2027

  Parti

  MEDLEM

  VARAMEDLEM

  Ap

  Ståle Hauge - leiar

  Anne Grete Eide

  Margrethe Aven Storheim

  Morgan Taule

  Sp + uavh.

  Olav Steinar Namtveit - SP - nestleiar

  Liv Hopland van der Kooij - SP

  Kenneth Taule Murberg – uavh.

  Leif Taule

  Torgeir Andvik

  Maria Pletten

  Vigdis Villanger

  Asgeir Nøttveit

  INP

  Wilfred Wessel Berthelsen

  Irene Stendal Østerbø

  Andreas Husa

  Anne Lid

  SV/MDG/R

  Leif Johnsen-MDG

  Anna Maria Hatland-MDG

  Eldbjørg Bakke-R

  Lasse Turøy-SV

  H

  Henning Fyllingsnes

  Heine Fyllingsnes

  Karina Borgen Solen

  Silje Ottesen Stevnebø

  KRF

  Olav Myhr

  Jon Vidar Sakseide

  Rikke Slåtten Nordahl

  Arvid Kjerstad Aasgard

  FRP

  Tore Helland

  Nina Stabell Øvreås

  Yngve Walaker

  Kjetil Hansen Melvær

  Bjørn Dyrkolbotn

  Oddvar Øvreås

  Merethe Vatnøy

  Marie Mostraum  Behandling

  Val av utval for areal, plan og miljø vart gjort som forholdsval.

  Framlegg frå Høgre ved I.Fjeldsbø-H:

  1. Henning Fyllingsnes

  2. Heine Fyllingsnes

  3. Karina Borgen Solen

  4. Silje Ottesen stevnebø

  Framlegget fekk 4 røyster (N.M.Aadland-H, I.Rambech-H, H.Henanger-H og A.Hetlebakke-KRF)

  Framlegg frå FRP ved M.Mostraum-FRP:

  1. Tore Helland

  2. Nina Stabell Øvreås

  3. Yngve Walaker

  4. Don Kjetil Hansen Melvær

  5. Bjørn Dyrkolbotn

  6. Oddvar Øvreås

  7. Merethe Vatnøy

  8. Marie Mostraum

  Framlegget fekk 11 røyster (FRP, I.Fjeldsbø-H, H.Fyllingsnes-H, A.Byrknes-KRF, A.Hetlebakke-KRF og M.Hindenes-V)

  Framlegg frå KRF ved S.Lavik-KRF:

  1. Olav Myhr

  2. Jon vidar Sakseide

  3. Rikke Slåtten Nordal

  4. Arvid Kjerstad Aasgard

  Framlegget fekk 4 røyster (S.Lavik-KRF, O.Myhr-KRF, E.Klausen-KRF og A.Sæle-KRF)

  Framlegg frå INP ved I.Østerbø-INP:

  1. Wilfred W.Berthelsen

  2. Irene Stendal Østerbø

  3. Andreas Husa

  4. Anne Lid

  Framlegget fekk 4 røyster (INP)

  Framlegg frå SV, MDG og R ved L.Turøy-SV:

  1. Leif Johnsen-MDG

  2. Anna Maria Hatland-MDG

  3. Eldbjørg Bakke-R

  4. Lasse Turøy-SV

  Framlegget fekk 4 røyster (MDG, SV og R)

  Framlegg frå SP og uavh.ved T.Andvik-SP:

  1. Olav Steinar Namtvedt-SP

  2. Liv Hopland van der Kooij-SP

  3. Kenneth Taule Murberg-Uavh.

  4. Leif Taule-SP

  5. Torgeir Andvik-SP

  6. Maria Platten-SP

  7. Vigdis Villanger-SP

  8. Asgeir Nøttveit-SP

  Framlegget fekk 10 røyster (SP, Uavh., N.Bognøy-AP og A.Sylta-AP)

  Framlegg frå AP ved N.Bognøy-AP:

  1. Ståle Hauge

  2. Anne Grete Eide

  3. Margrethe Aven Storheim

  4. Morgan Taule

  Framleget fekk 4 røyster ( S.Hauge-AP, P.I.Hopland-AP, T.M.Dyrkolbotn-AP og K.I.Vangberg-AP)

  Framlegg:

  Leiar. Ståle Hauge-AP

  Nestleiar: Olav Steinar Namtvedt-SP

 • Val av utval for levekår for perioden 2023 - 2027 Hoveddokument 74KB
  Brevdato: 09.10.2023
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Politisk sekretariat
  Saksbehandler: Tove-Mette Arnø Fyllingen

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Levekårsutval for perioden 2023 - 2027:

  Ap

  Kjell Idar Vangberg - leiar

  Tone Marit Øvretveit Dyrkolbotn

  Noah Sellevoll

  Mette Bøe

  Pål Adrian Ryen

  Anne Grete Eide

  Sp

  Vigdis Villanger

  Jon Askeland

  Gunn Tove Kalnes Skjervheim

  Egil Gripsgård

  Anne Berit Bø Palmesen

  Leif Taule

  INP

  Matias Hatland Våge

  Irene Stendal Østerbø

  Jan Harry Modølen

  Linda Meyer

  SV/MDG/R

  Kari Solveig Sæthre - nestleiar

  Kristin Tømmermo Holmås

  Tom Eddie Borge

  Geir Ove Dalland

  H

  Ida Rambech

  Sean Røskeland

  Silje Ottesen stevnebø

  Eivind Lervik

  KRF

  Asle Hetlebakke

  Joakim Byrknes

  Elin Irene Klausen

  Arne Johan Sæle

  Sølvi Vatnøy

  Jorund M. Blindheim Kolstad

  FRP

  Marie Mostraum

  Nina Stabell Øvreås

  Tore Helland

  Inger Karin Hageseter

  V

  Marius Hellan Hindenes

  Ingrid Hindenes

  Lars Ludvik Barstad

  Aina Isdal Haugland  Behandling

  Val av levekårsutval vart gjort som avtaleval.

  Framlegg:

  Levekårsutval for perioden 2023 - 2027:

  Ap

  Kjell Idar Vangberg

  Tone Marit Øvretveit Dyrkolbotn

  Noah Sellevoll

  Mette Bøe

  Pål Adrian Ryen

  Anne Grete Eide

  Sp

  Vigdis Villanger

  Jon Askeland

  Gunn Tove Kalnes Skjervheim

  Egil Gripsgård

  Anne Berit Bø Palmesen

  Leif Taule

  INP

  Matias Hatland Våge

  Irene Stendal Østerbø

  Jan Harry Modølen

  Linda Meyer

  SV/MDG/R

  Kari Solveig Sæthre

  Kristin Tømmermo Holmås

  Tom Eddie Borge

  Geir Ove Dalland

  H

  Ida Rambech

  Sean Røskeland

  Silje Ottesen stevnebø

  Eivind Lervik

  KRF

  Asle Hetlebakke

  Joakim Byrknes

  Elin Irene Klausen

  Arne Johan Sæle

  Sølvi Vatnøy

  Jorund M. Blindheim Kolstad

  FRP

  Marie Mostraum

  Nina Stabell Øvreås

  Tore Helland

  Inger Karin Hageseter

  V

  Marius Hellan Hindenes

  Ingrid Hindenes

  Lars Ludvik Barstad

  Aina Isdal Haugland

  Leiar: Kjell Idar Vangberg

  Nestleiar: Kari Solveig Sæthre

  Framlegget vart samrøystes vedtek.

 • Val av utval for næringsutvikling og drift for perioden 2023 - 2027 Hoveddokument 78KB
  Brevdato: 09.10.2023
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Politisk sekretariat
  Saksbehandler: Tove-Mette Arnø Fyllingen

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Utval for næringsutvikling og drift perioden 2023 - 2027:

  PARTI

  MEDLEM

  VARAMEDLEM

  INP

  Geir Nilssen - leiar

  Irene Stendal Østerbø

  Svein Erik Karlsen

  Linda Meyer

  SP/AP/uavh.

  Øyvind Bratshaug - uavh. - nestleiar

  Astrid Namtvedt Sylta - AP

  Laila Bjørge - SP

  Monika Gabrielli - SP

  Bjørn Ove Myking - AP

  Roar Mikkelsen - AP

  R/SV/MDG

  Bjørnar Smørdal Grindheim - R

  May-Britt Birkeland - R

  Trude Hosøy Andersen - MDG

  Leif Johnsen - MDG

  H

  Silje Nordal

  Sean Røskeland

  Lasse Kåre Ståløy

  Silje Ottesen Stevnebø

  KRF

  Svenning Asgeir Bjørke

  Helge Haugland

  Sølvi Vatnøy

  Daniel Thomassen

  FRP

  Esben Helland

  Tommy Øvretveit

  Mary-Ann Mostraum

  Trond Marøy  Behandling

  Val av utval for næringsutvikling og drift vart gjort som forholdsval.

  Framlegg frå KRF ved S.Lavik-KRF:

  1. Svenning Asgeir Bjørke

  2. Helge Haugland

  3. Sølvi Vatnøy

  4. Daniel Thomassen

  Framlegget fekk 6 røyster (KRF)

  Framlegg frå H ved I.Fjeldsbø-H:

  1. Silje Nordal

  2. Sean Røskeland

  3. Lasse Kåre Ståløy

  4. Silje Ottesen Stevnebø

  Framlegget fekk 6 røyster (H)

  Framlegg frå INP ved I.Østerbø-INP:

  1. Geir Nilssen

  2. Irene Stendal Østerbø

  3. Svein Erik Karlsen

  4. Linda Meyer

  Framlegget fekk 5 røyster (INP og S.Sekkingstad-SP)

  Framlegg frå SP/AP/UAVH. ved N.Bognøy-AP:

  1. Astrid Namtvedt Sylta - AP

  2. Øyvind Bratshaug - uavh.

  3. Laila Bjørge - SP

  4. Monika Gabrielli - SP

  5. Bjørn Ove Myking - AP

  6. Roar Mikkelsen - AP

  Framlegget fekk 12 røyster ( O.S.Namtvedt-SP, L.van der Kooij-SP, T.Andvik-SP, J.Askeland-SP, V.Villanger-SP, P.I.Hopland-AP, K.I.Vangberg-AP, S.Hauge-AP, A.Sylta-AP, T.M.Dyrkolbotn-AP, K.Murberg-uavh.og Ø.Bratshaug-uavh.)

  Framlegg frå FRP ved M.A.Mostraum-FRP:

  1. Esben Helland

  2. Tommy Øvretveit

  3. Mary - Ann Mostraum

  4. Trond Marøy

  Framlegget fekk 7 røyster (FRP og M.Hindenes-V)

  Framlegg frå SV, MDG og R ved L.Turøy-SV:

  1. Bjørnar Smørdal Grindheim - R

  2. May-Britt Birkeland - R

  3. Trude Hosøy Andersen - MDG

  4. Leif Johnsen - MDG

  Framlegget fekk 5 røyster (SV, R, MDG og N.Bognøy-AP)

  Framlegg frå N.Bognøy-AP:

  Leiar - Geir Nilssen - INP

  Nestleiar: Øyvind Bratshaug - uavh.

  Framlegget vart samrøystes vedteke.

 • Val av valnemnd for perioden 2023 - 2027 Hoveddokument 71KB
  Brevdato: 09.10.2023
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Politisk sekretariat
  Saksbehandler: Tove-Mette Arnø Fyllingen

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Valnemnd for perioden 2023 - 2027

  PARTI

  MEDLEM

  VARAMEDLEM

  H

  Ingrid Fjeldsbø - leiar

  Nils Marton Aadland

  AP

  Nina Bognøy - nestleiar

  Pål Inge Fosse Hopland

  KRF

  Stian Lavik

  Astrid Aarhus Byrknes

  FRP

  Mary- Ann Mostraum

  Yngve Walaker

  V

  Marius Hellan Hindenes

  Ingrid Hindenes

  SP

  Torgeir Andvik

  Liv Hopland Van der Kooij

  INP

  Irene Stendal Østerbø

  Geir Nilssen

  SV

  Lasse Turøy

  Kari Sæthre

  MDG

  Leif Johnsen

  Anita Bakken

  R

  Bjørnar S. Grindheim

  Eldbjørg Bakke  Behandling

  Framlegg:

  PARTI

  MEDLEM

  VARAMEDLEM

  H

  Ingrid Fjeldsbø

  Nils Marton Aadland

  AP

  Nina Bognøy

  Pål Inge Fosse Hopland

  KRF

  Stian Lavik

  Astrid Aarhus Byrknes

  FRP

  Mary- Ann Mostraum

  Yngve Walaker

  V

  Marius Hellan Hindenes

  Ingrid Hindenes

  SP

  Torgeir Andvik

  Liv Hopland Van der Kooij

  INP

  Irene Stendal Østerbø

  Geir Nilssen

  SV

  Lasse Turøy

  Kari Sæthre

  MDG

  Leif Johnsen

  Anita Bakken

  R

  Bjørnar S. Grindheim

  Eldbjørg Bakke

  Leiar: Ingrid Fjeldsbø-H

  Nestleiar: Nina Bognøy-AP

  Framlegget vart samrøystes vedteke

 • Val av representantar til KS Hoveddokument 71KB

  149/23 - 23/78040 - Val av representantar til KS

  Journaldato: 09.10.2023  4 dokumenter
  Brevdato: 09.10.2023
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Politisk sekretariat
  Saksbehandler: Tove-Mette Arnø Fyllingen

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Utsendingar til KS:

  AP/SP/SV/MDG/R

  Sara Hamre Sekkingstad

  Pål Inge Fosse Hopland

  Lasse Turøy

  Nina Bognøy

  Torgeir Andvik

  INP

  Wilfred Wessel Berthelsen

  Irene Stendal Østerbø

  Geir Nilssen

  Matias Hatland Våge

  KRF/V/H/FRP

  Ingrid Fjeldsbø

  Astrid Aarhus Byrknes

  Mary-Ann Mostraum

  Marius Hellan Hindenes  Behandling

  Framlegg:

  Utsendingar til KS

  AP/SP/SV/MDG/R

  Sara Hamre Sekkingstad

  Pål Inge Fosse Hopland

  Lasse Turøy

  Nina Bognøy

  Torgeir Andvik

  INP

  Wilfred Wessel Berthelsen

  Irene Stendal Østerbø

  Geir Nilssen

  Matias Hatland Våge

  KRF/V/H/FRP

  Ingrid Fjeldsbø

  Astrid Aarhus Byrknes

  Mary-Ann Mostraum

  Marius Hellan Hindenes

  Framlegget vart samrøystes veteke.

 • Forskrift om folkevalde sin rett til godtgjering og utgiftsdekking, Alver kommune, Vestland Hoveddokument 77KB
  Brevdato: 09.10.2023
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Kommunedirektør
  Saksbehandler: Martin W. Kulild

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Kommunestyret vedtek oppdatert forskrift om folkevalde sin rett til godtgjering og utgiftsdekking, gjeldande frå 19.10.2023.  Behandling

  Framlegg frå B.Grindheim-R:

  Kommunedirektøren sitt framlegg med følgjande endring:

  Stryk endring i satsar i § 2, § 3 og § 7

  Framlegget fekk 8 røyster og fall (R, SV, MDG og INP)

  Kommunedirektøren sitt framlegg vart vedteke med 33 røyster, mot 8 røyster (R, SV, MDG og INP)

Fremmøte

Fremmøte
PolitikerPartiMedlemstypeE-Post
Sara Hamre SekkingstadSenterpartietOrdførarsara.sekkingstad@alver.kommune.no
Nina BognøyArbeiderpartietVaraordførarNina.Bognoy@alver.kommune.no
Pål Inge Fosse HoplandArbeiderpartietMedlempal.inge.fosse.hopland@alver.kommune.no
Kjell Idar VangbergArbeiderpartietMedlemkjell.idar.vangberg@politiet.no
Ståle Juvik HaugeArbeiderpartietMedlemstale.hauge@alver.kommune.no
Astrid Namtvedt SyltaArbeiderpartietMedlemastridnamtvedtsylta@gmail.com
Tone Marit Øvretveit DyrkolbotnArbeiderpartietMedlemtonemarithd@gmail.com
Mary-Ann MostraumFremskrittspartietMedlemmaryann@roslagen.no
Yngve WalakerFremskrittspartietMedlemy-walaker@hotmail.com
Nina Stabell ØvreåsFremskrittspartietMedlemnina.ovreas@alver.kommune.no
Esben Andrè Helland FremskrittspartietMedlemesbenhelland@gmail.com
Ingrid FjeldsbøHøgreMedlemingrid.j.duesund.fjeldsbo@alver.kommune.no
Nils Marton AadlandHøgreMedlemnils.marton.aadland@alver.kommune.no
Ida RambechHøgreMedlemida.rambech@alverhogre.no
Helge HenangerHøgreMedlemhhena@online.no
Henning FyllingsnesHøgreMedlemhenning.fyllingsnes@alverhogre.no
Irene Stendal ØsterbøIndustri og NæringspartietMedlemirene.osterbo@inpartiet.no
Wilfred BerthelsenIndustri og NæringspartietMedlemwilfred.berthelsen@gmail.com
Matias Hatland VågeIndustri og NæringspartietMedlemmatiasvage@outlook.com
Geir NilssenIndustri og NæringspartietMedlemnestleder.alver@inpartiet.no
Astrid Aarhus ByrknesKristeleg FolkepartiMedlemastridbyrknes@hotmail.com
Stian LavikKristeleg FolkepartiMedlemstian@lavik.com
Asle HetlebakkeKristeleg FolkepartiMedlema-hetleb@online.no
Olav MyhrKristeleg FolkepartiMedlemolavjmyhr@gmail.com
Leif JohnsenMiljøpartiet De GrønneMedlemljholme@online.no
Bjørnar Smørdal GrindheimRaudtMedlem56356442@proton.me
Olav Steinar NamtvedtSenterpartietMedlemolav-na@online.no
Liv Hopland Van der KooijSenterpartietMedlemlivhopland@yahoo.no
Torgeir AndvikSenterpartietMedlemtorgeirandvik@gmail.com
Vigdis VillangerSenterpartietMedlemvigdis.villanger@alver.kommune.no
Jon AskelandSenterpartietMedlemjon.askeland@vlfk.no
Lasse TurøySosialistisk VenstrepartiMedlemlasstur@gmail.com
Kari Solveig SæthreSosialistisk VenstrepartiMedlemkari.sathre@gmail.com
Øyvind BratshaugUavhengigMedlemoyvind.bratshaug@a2g.no
Kenneth Taule MurbergUavhengigMedlemkenneth.murberg@outlook.com
Marius Hellan HindenesVenstreMedlemmarius.h.h.2001@gmail.com
Kjetil MelværVaramedlemkjmel@equinor.com
Tommy Tjensvold ØvretveitFremskrittspartietVaramedlemTommytoev@hotmail.com
Sean RøskelandHøgreVaramedlemseanroskeland@gmail.com
Arne Johan SæleKristeleg FolkepartiVaramedlemarne.johan.saele@gmail.com
Tove-Mette Arnø Fyllingentove.mette.fyllingen@alver.kommune.no
Martin W. Kulildmartin.kulild@alver.kommune.no
Ørjan Raknes Forthunorjan.raknes.forthun@alver.kommune.no
Tore Helland (Ikke møtt) FremskrittspartietMedlemhelland007@gmail.com
Marie Mostraum (Ikke møtt) FremskrittspartietMedlemmarie.mostraum@gmail.com
Silje Nordal (Ikke møtt) HøgreMedlemsinor2000@gmail.com
Joakim Byrknes (Ikke møtt) Kristeleg FolkepartiMedlemjoakimbyrknes@gmail.com
Svenning Bjørke (Ikke møtt) Kristeleg FolkepartiMedlemsvenning@lillemarius.com
ACOS Innsyn levert av ACOS AS