Her ser du eit oversyn over alle avdelingane i kommunen. Du kan sjå kven som er tilsett ved dei ulike avdelingane ved å klikke på avdelinga.
Clear
     
 

Avdelingar


Avdelinger
>> Vis alle tilsette

Kontaktinformasjon om tenesta

Lindås kommune,
Kvernhusmyrane 20
5914 Isdalstø

Telefon: 56375000
ACOS Innsyn levert av ACOS AS