Dette er eit dokument som vart sendt frå ein sakshandsamar i kommunen. Dersom dokumentet ikkje er gradert, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekst-lenkjene nedst på sida.
 
Clear
     
 

Utgåande dokument

Utgåande dokument 2021003911
DokumentID: 22/1105 - Tilslutning IK-EØS 009-2022 Bøker og læremidler med tilhørende digitale læremidler og IK-EØS 019-2022 Digitale læremidler/lisenser og plattformer
ArkivsakID: 22/13 - Avtale - Rammeavtaler Bergen kommune 2022
Journaldato: 01.06.2022
Brevdato: 30.05.2022
Dokumentansvarleg: Aina Holmås Norvoll
Heimel: Offl. § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2

Sendt til

Postmottak.Innkjop@bergen.kommune.no

Tekstar

Dokumentet er ikkje offentleg (Offl. § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2), difor visast ingen tekst

Kontaktinformasjon om tenesta

Modalen kommune
Postb. 44
5729 Modalen
Telefon: 56599000
ACOS Innsyn levert av ACOS AS