Dette er eit dokument som vart sendt frå ein sakshandsamar i kommunen. Dersom dokumentet ikkje er gradert, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekst-lenkjene nedst på sida.
 
Clear
     
 

Utgåande dokument

Utgåande dokument 2021003927
DokumentID: 22/1121 - Svar - Krav om innsyn etter offentlighetsloven
ArkivsakID: 22/1 - Krav om innsyn
Journaldato: 01.06.2022
Brevdato: 31.05.2022
Dokumentansvarleg: Aina Holmås Norvoll

Sendt til

gstodle@gmail.com

Kontaktinformasjon om tenesta

Modalen kommune
Postb. 44
5729 Modalen
Telefon: 56599000
ACOS Innsyn levert av ACOS AS