Dette er eit saksframlegg. Det vil seie eit framlegg til vedtak til eit politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksframlegg

Saksframlegg 2020010263
DokumentID: 20/10263 - Alkoholpolitisk handlingspplan for Osterøy kommune 2016 - 2020 - vidareføring for ny periode
ArkivsakID: 20/1311 - Retningsliner for skjenking og sal av alkohol - revisjon av handlingsplanen
Journaldato: 20.05.2020
Brevdato: 20.05.2020
Dokumentansvarleg: Bente Skjerping

Kontaktinformasjon om tenesta

Osterøy kommune
Osterøy kommune, Geitaryggen 8, 5282 Lonevåg
5282 Lonevåg
Telefon: 56192100
ACOS Innsyn levert av ACOS AS