Dette er eit sakskart
 
Clear
     
 

Sakskart

Sakskart 2020030231
DokumentID: 21/1971 - Innkalling - Klagenemnd (etter fvl.) - 10.02.2021
ArkivsakID: 21/324 - Klagenemnd (etter fvl.) - 10.02.2021
Journaldato: 02.02.2021
Brevdato: 02.02.2021
Dokumentansvarleg: Runar Ludvigsen
Heimel: Offl. § 5 første ledd

Tekstar

Dokumentet er ikkje offentleg (Offl. § 5 første ledd), difor visast ingen tekst

Kontaktinformasjon om tenesta

Osterøy kommune
Osterøy kommune, Geitaryggen 8, 5282 Lonevåg
5282 Lonevåg
Telefon: 56192100
ACOS Innsyn levert av ACOS AS