Dette er eit saksframlegg. Det vil seie eit framlegg til vedtak til eit politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksframlegg

Saksframlegg 2020037324
DokumentID: 21/9064 - Godkjenning av møtebok
ArkivsakID: 21/1262 - Arbeidsutval for innstilling i valsaker (valnemnd) - 25.05.2021
Journaldato: 08.06.2021
Brevdato: 10.05.2021
Dokumentansvarleg: Bente Skjerping

Kontaktinformasjon om tenesta

Osterøy kommune
Osterøy kommune, Geitaryggen 8, 5282 Lonevåg
5282 Lonevåg
Telefon: 56192100
ACOS Innsyn levert av ACOS AS