Dette er eit saksframlegg. Det vil seie eit framlegg til vedtak til eit politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksframlegg

Saksframlegg 2020058880
DokumentID: 22/5762 - Oppfølging av HS vedtak 23.02 i sak om planprogram for kommuneplanen sin arealdel
ArkivsakID: 21/2563 - Plansak 46302021004 - Kommuneplanen sin arealdel 2023-2035
Journaldato: 01.06.2022
Brevdato: 04.03.2022
Dokumentansvarleg: Pelle Engeseter

Kontaktinformasjon om tenesta

Osterøy kommune
Osterøy kommune, Geitaryggen 8, 5282 Lonevåg
5282 Lonevåg
Telefon: 56192100
ACOS Innsyn levert av ACOS AS