Dette er eit internt notat, altså eit dokument som vart sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020063745
DokumentID: 22/10627 - Manglande planar i planregisteret
ArkivsakID: 21/2563 - Plansak 46302021004 - Kommuneplanen sin arealdel 2023-2035
Journaldato: 01.06.2022
Brevdato: 19.04.2022
Dokumentansvarleg: Hege Eeg

Sendt til

Anders Gulowsen
 
Hege Eeg
 
Marit Nedreli

Tekstar

Kontaktinformasjon om tenesta

Osterøy kommune
Osterøy kommune, Geitaryggen 8, 5282 Lonevåg
5282 Lonevåg
Telefon: 56192100
ACOS Innsyn levert av ACOS AS