Dette er eit dokument som vart sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom innkommande post vert skanna, og dokumentet ikkje er gradert, kan du lese dokumentet ved å klikke på tekst-lenkjene under. Du kan få meir informasjon om saka dette dokumentet er knytta til ved å klikke på arkivsak-lenkja.
 
Clear
     
 

Innkomande dokument

Innkomande dokument 2020069025
DokumentID: 22/15907 - Arealinnspel nr 701 KPA 2023 – 2035
Gbnr 110/2 – Raknes Bustad LNF spreidd
ArkivsakID: 22/750 - KPA høyring planprogram med innspelsrunde
Journaldato: 26.05.2023
Brevdato: 28.06.2022
Dokumentansvarleg: Pelle Engeseter

Avsendar(ar)

Linn Raknes James
Raknes 38
5281 VALESTRANDSFOSSEN

Kontaktinformasjon om tenesta

Osterøy kommune
Osterøy kommune, Geitaryggen 8, 5282 Lonevåg
5282 Lonevåg
Telefon: 56192100
ACOS Innsyn levert av ACOS AS