Dette er eit dokument som vart sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom innkommande post vert skanna, og dokumentet ikkje er gradert, kan du lese dokumentet ved å klikke på tekst-lenkjene under. Du kan få meir informasjon om saka dette dokumentet er knytta til ved å klikke på arkivsak-lenkja.
 
Clear
     
 

Innkomande dokument

Innkomande dokument 2020073291
DokumentID: 22/20173 - innspel kommuneplan arealdel
ArkivsakID: 21/2563 - Plansak 46302021004 - Kommuneplanen sin arealdel 2023-2035
Journaldato: 24.08.2022
Brevdato: 23.08.2022
Dokumentansvarleg: Pelle Engeseter

Avsendar(ar)

Kari Marie Njåstad
Rødlandsflaten 81
5286 HAUS

Kontaktinformasjon om tenesta

Osterøy kommune
Osterøy kommune, Geitaryggen 8, 5282 Lonevåg
5282 Lonevåg
Telefon: 56192100
ACOS Innsyn levert av ACOS AS